Zaključci s 19. sjednice Općinskog vijeća održane 18. ožujka 2024.

  Preuzmite dokument
Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini   (13.34 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.27 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Opcine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.22 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.35 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.29 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (5.7 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.35 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini   (13.59 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.45 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.19 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.2 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (5.67 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini   (13.36 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (5.28 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.37 KB)
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom tijekom 2023. godine na području Općine Sveti Ivan Žabno   (13.89 KB)
 

Izvješća s 19. sjednice Općinskog vijeća održane 18. ožujka 2024.

  Preuzmite dokument
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (21.09 KB)
Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (23.21 KB)
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (17.3 KB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (24.5 KB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osovnom školstvu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (12.47 KB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (12.4 KB)
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (22.59 KB)
Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknada iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini   (21.77 KB)
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (25.76 KB)
Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (20.17 KB)
Izvješće o izvršenju Programa vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (20.28 KB)
Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (15.08 KB)
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2023. godini   (13.88 KB)
Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na produčju Općine Sveti Ivan Žabno 2023. godini   (20.23 KB)
Izvjesće o provedbi Plana gospodarenja otpadom tijekom 2023. na području Općine Sveti Ivan Žabno   (59.74 KB)
 
 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno u 2024. g.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja i objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno u 2024. Rok za dostavu prijedloga je 20. svibnja 2024. godine do 15 sati.

 
  Preuzmite dokument
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno u 2024. godini   (26.33 KB)
 
 
 

Javni natječaj za kupnju poslovnog udjela u Radiju Križevci u vl. Općine Sveti Ivan Žabno

Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina i pokretnina u općinskom vlasništvu te kupnju za potrebe Općine Sveti Ivan Žabo raspisuje dana 7. veljače 2024. godine javni natječaj za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Radio Križevci d.o.o. u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno. Prijave se primaju do četvrtka, 15. veljače 2024. godine. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

 
  Preuzmite dokument
Javni natječaj za prikupljanje ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Radio Križevci d.o.o. u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno   (10.68 KB)
Odluka o davanju suglasnosti na prodaju udjela u Radiju Križevci u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno   (121.83 KB)
 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno

Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina i pokretnina u općinskom vlasništvu te kupnju za potrebe Općine Sveti Ivan Žabno raspisuje dana 7. veljače 2024. godine javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno. Prijave se primaju do četvrtka, 15. veljače 2024. godine. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

 
  Preuzmite dokument
Odluka o izmjenama Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno   (74.8 KB)
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno   (10.04 KB)
Odluka o raspisivanju javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno   (258.01 KB)
 
 
 
 
 
 
 
 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno

Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina i pokretnina u općinskom vlasništvu te kupnju za potrebe Općine Sveti Ivan Žabno raspisuje dana 10. studenoga 2023. godine javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno. Prijave se primaju do petka, 17. studenoga 2023. godine. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

 
  Preuzmite dokument
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Svetom Ivanu Žabnu   (11.13 KB)
 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Povjerenstvo za provođenje natječaja za zakup i prodaju nekretnina i pokretnina u općinskom vlasništvu te kupnju za potrebe Općine Sveti Ivan Žabno raspisuje dana 26. listopada 2023. godine javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno.  Prijave se primaju do četvrtka, 02. studenog 2023. godine. Tekst natječaja možete pogledati u nastavku.

 
  Preuzmite dokument
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Svetom Ivanu Žabnu   (19.33 KB)