Nezavisni vijećnik-Andrijana Hartman-Financijski izvještaj sa sastavnim dokumentima za 2017. godinu

U skladu sa člankom 39. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN RH broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 i 2/14) dana 8. veljače 2018. godine objavljujem Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu.

 
 

 

Nezavisni vijećnik-Dejan Piškorić-Financijski izvještaj sa sastavnim dokumentima za 2017. godinu

U skladu sa člankom 39. stavkom 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN RH broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 i 2/14) dana 8. veljače 2018. godine objavljujem Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu.