O nama

O nama

Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno predškolska je ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu. Redoviti primarni program obuhvaća programe odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi te je nadopuna obiteljskom odgoju.

Osnivač vrtića i njegov vlasnik je Općina Sveti Ivan Žabno.

Dječji vrtić djeluje u jednoj centralnoj kući (Trg Karla Lukaša 6A, Sveti Ivan Žabno) i čine ga tri odgojne skupine. Sve su skupine mješovite, ustrojene sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U vrtiću se provodi primarni desetosatni program ranog i predškolskog odgoja. U sklopu redovnog primarnog programa provodi se i program predškole. Vrtić čine tri odgojne skupina vrtićkog uzrasta. Sve su skupine mješovite, ustrojene sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Naša je misija pružanje kvalitetnog odgoja i obrazovanja djeci rane i predškolske dobi s područja općine Sveti Ivan Žabno. U svom djelovanju težimo stalnom otkrivanju mogućnosti za napredak i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada. Navedeno postižemo jačanjem stručnih kapaciteta zaposlenika te intenziviranjem partnerskih odnosa s roditeljima.

Naša je vizija postati vrtić suvremenog identiteta u kojem ćemo dinamično živjeti i raditi na poticanju dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažanju individualnih potreba djece. Budući da smo na samim počecima našeg rada, primarni zadatak tijekom pedagoške godine odnosit će se na uspostavljanje i njegovanje partnerskih odnosa na relaciji vrtić – dom.