Natječaji 2022.

Javni natječaj za izbor člana Uprave - direktora objavljen je dana 8. kolovoza 2022. godine.

  Preuzmite dokument
Javni natječaj za izbor člana Uprave - direktora   (19.47 KB)
 

Natječaji 2021.

Javni natječaj za izbor člana Uprave - direktora objavljen je dana 12. kolovoza 2021. godine.

  Preuzmite dokument
Javni natječaj za izbor člana Uprave - direktora   (18.98 KB)
 

Natječaji 2020.

Ovaj Javni natječaj objavljen je dana 21.srpnja 2020. godine  

Javni natjecaj za izbor clana uprave - direktora   
 

  Preuzmite dokument
Javni natjecaj za izbor clana uprave - direktora   (18.27 KB)
 

Sjednice nadzornog odbora

Dana 24. travnja 2023. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 5. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2022. godinu – usvojeno
4. Razmatranje Izvještaja o provedbi financijskog plana za 2022. godinu – usvojeno
5. Razmatranje Izvještaja o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2022. godinu - usvojeno
6. Kontrola faktura dobavljača Kamning d.o.o i Komunalno poduzeće d.o.o. – usvojeno
7. Razno


Dana 28. prosinca 2022. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 4. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno,
2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
3. Razmatranje I. izmjena financijskog plana za 2022. godinu - usvojeno
4. Razmatranje I. izmjena investicijskog plana za 2022. godinu - usvojeno
5. Razmatranje I. izmjena plana nabave za 2022. godinu - usvojeno
6. Razmatranje I. izmjena plana kadrova za 2022. godinu - usvojeno
7. Razmatranje programa rada za 2023. godinu - usvojeno
8. Razmatranje finanacijskog plana za 2023. godinu - usvojeno
9. Razmatranje investicijskog plana za 2023. godinu - usvojeno
10. Razmatranje plana nabave za 2023. godinu - usvojeno
11. Razmatranje plana kadrova za 2023. godinu - usvojeno                                                                                                                                                                                                                                                                               

12. Kontrola faktura dobavljača Trgo-agencija d.o.o. i Telemach d.o.o. - usvojeno

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana 20. travnja 2022. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 3. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2.Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
3.Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2021. godinu – usvojeno
4.Razmatranje Izvještaja o provedbi financijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
5.Kontrola faktura dobavljača Instruktažni centar d.o.o i Grafocentar d.o.o. – usvojeno
6. Razno.


Dana 29. prosinca 2021. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 2. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice i konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
3. Izvještaj o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2021. godinu - usvojeno
4. Razmatranje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
5. Razmatranje I. izmjena i dopuna investicijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
6 .Razmatranje II. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu - usvojeno
7. Razmatranje I. izmjena i dopuna plana kadrova za 2021. godinu - usvojeno
8. Razmatranje programa rada za 2022. godinu - usvojeno
9. Razmatranje finanacijskog plana za 2022. godinu - usvojeno
10. Razmatranje investicijskog plana za 2022. godinu - usvojeno
11 .Razmatranje plana nabave za 2022. godinu - usvojeno
12. Razmatranje plana kadrova za 2022. godinu - usvojeno
13. Kontrola faktura dobavljača MID d.o.o. i NT-PROM d.o.o. - usvojeno
14. Pitanja i prijedlozi.


Dana 06. prosinca 2021. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće Park d.o.o.


Dana 25. ožujka 2021. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 12. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

     1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
     2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
     3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2020. godinu – usvojeno
     4. Razmatranje I. dopuna plana nabave za 2021. godinu - usvojeno
     5. Kontrola faktura dobavljača Agrobos j.d.o.o i Tutek usluge d.o.o. – usvojeno
     6 . Pitanja i prijedlozi.


Dana 30. prosinca 2020. godine u 14,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 11. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 3. Izvještaj o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2020. godinu - usvojeno
 4. Razmatranje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 5. Razmatranje I. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu - usvojeno
 6. Razmatranje programa rada za 2021. godinu - usvojeno
 7. Razmatranje finanacijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
 8. Razmatranje plana nabave za 2021. godinu - usvojeno
 9. Razmatranje investicijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
 10. Razmatranje plana kadrova za 2021. godinu - usvojeno
 11. Kontrola faktura dobavljača Hidro-spoj i I.M.V. trgovine - usvojeno
 12. Razno.

Dana 18. kolovoza 2020. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2019. godinu - usvojeno
 4. Kontrola faktura dobavljača Migrad i Ina d.d. - usvojeno
 5. Razno

Dana 19. veljače 2020. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2019. godinu -usvojeno
 2. Razmatranje Programa rada za 2020. godinu - usvojeno
 3. Razmatranje Financijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 4. Razmatranje Plana nabave za 2020. godinu - usvojeno
 5. Razmatranje Investicijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 6. Razmatranje Plana kadrova za 2020. godinu - usvojeno
 7. Razno.

Dana 19. prosinca 2019. godine u 13,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu- usvojeno
 2. Razmatranje I. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu- usvojeno
 3. Razmatranje izmjena i dopuna plana kadrova za 2019. godinu- usvojeno
 4. Razno.

             

Dana 14. lipnja 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća društva za 2018. godinu – usvojeno
 2. Razno

Dana 20. ožujka 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu Općinskog komunalnog poduzeća «PARK» d.o.o. za 2018. godinu- usvojeno
 2. Razmatranje Programa rada za 2019. godinu- usvojeno
 3. Razmatranje Financijskog plana za 2019. godinu- usvojeno
 4. Razmatranje Plana nabave za 2019. godinu- usvojeno
 5. Razmatranje Investicijskog plana za 2019. godinu- usvojeno  
 6. Razmatranje Plana kadrova za 2019. godinu- usvojeno
 7. Razno.
 

Sjednice skupštine društva

Dana 27. travnja 2023. godine u 09,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 15. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Skupštine društva - usvojeno
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.

- donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2022. i

- donošenje Odluke o pokriću gubitka poslovne godine 2022. -usvojeno

4. Razno


Dana 04. siječnja 2023. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 14. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda – usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Skupštine društva – usvojeno
3. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom komunalnom poduzeću PARK d.o.o. – usvojeno
4. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno


Dana 26. kolovoza 2022. godine u 11,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 13. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Skupštine društva – usvojeno
3. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno


Dana 08. kolovoza 2022. godine u 14,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 12. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Skupštine društva – usvojeno
3. Javni natječaj za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. – usvojeno
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. – usvojeno


Dana 28. travnja 2022. godine u 09,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 11. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Skupštine društva - usvojeno
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.
- donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2021. i
- donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2021. -usvojeno.


Dana 26. studenog 2021. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda- usvojeno
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Skupštine društva- usvojeno
3. Izbor članova Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.-usvojeno
4. Razmatranje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika-usvojeno.


Dana 30. kolovoza 2021. godine u 10,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
2.Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Skupštine društva - usvojeno
3. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave - direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće Park d.o.o.-usvojeno.


Dana 21. travnja 2021. godine u 10,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

     1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
     2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine društva - usvojeno
     3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.
        - donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2020. – usvojeno.


Dana 25. kolovoza 2020. godine u 09,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine društva- usvojeno
 3. Razmatranje Godišnjeg financijskog i poreznog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o - donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2019., - donošenje Odluke o pokriću gubitka poslovne godine 2019- usvojeno
 4. Donošenje Odluke o opozivu i razrješenju privremenog vršitelja dužnosti Uprave-direktora Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno
 6. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno

Dana 21. srpnja 2020. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. izvanredna sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje Uprave Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. - usvojeno
 2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. – usvojeno
 3. Javni natječaj za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno

Dana 15. siječnja 2020. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 5. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Razmatranje i donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom komunalnom poduzeću PARK d.o.o. - usvojeno
 2. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno

Dana 28. lipnja 2019. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 4. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Godišnjeg financijskog i poreznog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.
 • donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2018. i
 • donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2018. -usvojeno

 Dana 07. veljače 2019. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 3. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 2. Razmatranje o donošenje Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje Uprave Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje Uprave društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.- nije usvojeno
 4. Razmatranje i verifikacija Poslovnika o radu Uprave- usvojeno
 5. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika- usvojeno
 

O komunalnom poduzeću

Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.
Skraćeni naziv
: PARK d.o.o.
Adresa: Trg Karla Lukaša 11, 48 214 Sveti Ivan Žabno
Tel. 048 851 226
Fax. 048 211 031
Direktor: Tihomir Kopseak 
E-mailpark@osiz.hr
OIB: 32777395651
MB: 01632256
IBAN: HR3824020061100670663
 

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • održavanje čistoće,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova,
 • radovi sa građevinskim strojevima,
 • čišćenje javnih površina, nogostupa i cesta od leda i snijega.

Odluku o osnivanju komunalnog poduzeća donijelo je Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno dana 12. ožujka 2002. godine. Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. osnovano je prvenstveno radi obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno. Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. počelo je sa poslovanjem dana 1. srpnja 2002. godine. Od 1. listopada 2017. godine, komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. prestaje pružati uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada.


NADZORNI ODBOR

 • Željko Ružić, predsjednik
 • Zlatko Vešlingaj
 • Mario Kopjar

 

UPRAVA

Direktor: Tihomir Kopseak

Mob: 098 981 2087

tihomir.kopseak@osiz.hr

 

RAČUNOVODSTVO

Knjigovođa: Anita Horvat

Tel: 048 851 226

park@osiz.hr

 

DIMNJAČARSKA SLUŽBA

Dimnjačar: Željko Dubrava

Mob: 098 498 289

 

Dimnjačarska služba

U 2010. godini Općinsko komunlno poduzeće „PARK“ je temeljem Odluke Općinskog vijeća o dimnjačarskoj službi počelo pružati usluge čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izdavati potvrde (ateste) o ispravnosti i poduzimati mjere za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka kako ne bi zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje nastupile štetne posljedice. 
Dimnjaci se čiste dva puta godišnje, u proljeće i jesen.
Radi dogovora za čišćenje dimnjaka možete nazvati našeg dimnjačara na broj 098 498 289.

  Preuzmite dokument
Cjenik usluga   (98.9 KB)
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova   (127.72 KB)
Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Sveti Ivan Žabno   (747.88 KB)
 

Groblja i pogrebne usluge

Naše poduzeće obavlja poslove ukopa na svim grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno, a to su groblja u Svetom Ivanu Žabnu, Cirkveni, Svetom Petru Čvrstecu i Tremi, te pravoslavno groblje Sveti Ivan Žabno.

Kontakt osoba: Tihomir Kopseak, direktor - 098/981 2087

  Preuzmite dokument
Cjenik usluga   (130.37 KB)
Opći uvjeti komunalne usluge ukopa pokojnika   (131.78 KB)
Popis mrtvozornika   (213.74 KB)
Odluka o mrtvozorstvu   (1.32 MB)
Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno   (1.28 MB)
 

Javna nabava OKP “Park” d.o.o.

  Preuzmite dokument
Registar ugovora   (58.93 KB)
III. izmjene plana nabave 2023. godina   (127.39 KB)
II. dopune plan nabave 2023. godina   (109.31 KB)
I. dopune plan nabave 2023. godina   (101.24 KB)
Plan nabave 2023. godina   (115.64 KB)
Registar ugovora   (51.09 KB)
I. Izmjene Plana nabave 2022. godina   (123.69 KB)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je PARK d.o.o. u sukobu interesa   (87.28 KB)
Registar ugovora   (44.83 KB)
Plan nabave za 2022. godinu   (116.52 KB)
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu   (123.8 KB)
I. Dopune Plana nabave 2021. godina   (104.83 KB)
Registar ugovora   (36.81 KB)
I. izmjene i dopune plan nabave 2020. godina   (118.6 KB)
Plan nabave 2021. godina   (112.88 KB)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   (30.76 KB)
I. izmjene i dopune financijski plana za 2020. g. (1)   (134.78 KB)
Plan nabave za 2020. godinu   (111 KB)
Plan nabave 2019. godina   (114.14 KB)
Registar ugovora   (26.31 KB)
II. izmjene i dopune plan nabave 2018. godina   (33.5 KB)
I. dopune plan nabave 2018. godina   (32.5 KB)
Plan nabave opcinsko komunalnog poduzeca park d.o.o za 2018. godinu   (110.45 KB)
I. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu   (345.56 KB)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   (232.79 KB)
Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2017. godinu   (525.36 KB)
I. izmjene i dopune Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2016. godinu   (418.8 KB)
Plan nabave Općinskog komunalnog poduzeća „PARK“ d.o.o. za 2016. godinu   (77.04 KB)
I.Izmjene i dopune Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2015. godinu   (294.7 KB)
Plan nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2015. godinu   (283.4 KB)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   (67.92 KB)
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja   (120.68 KB)