Natječaji 2021.

Javni natječaj za izbor člana Uprave - direktora objavljen je dana 12. kolovoza 2021. godine.

  Preuzmite dokument
Javni natječaj za izbor člana Uprave - direktora   (18.98 KB)
 

Natječaji 2020.

Ovaj Javni natječaj objavljen je dana 21.srpnja 2020. godine  

Javni natjecaj za izbor clana uprave - direktora   
 

  Preuzmite dokument
Javni natjecaj za izbor clana uprave - direktora   (18.27 KB)
 

Sjednice nadzornog odbora

Dana 25. ožujka 2021. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 12. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

     1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
     2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
     3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2020. godinu – usvojeno
     4. Razmatranje I. dopuna plana nabave za 2021. godinu - usvojeno
     5. Kontrola faktura dobavljača Agrobos j.d.o.o i Tutek usluge d.o.o. – usvojeno
     6. Pitanja i prijedlozi

Dana 30. prosinca 2020. godine u 14,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 11. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 3. Izvještaj o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2020. godinu - usvojeno
 4. Razmatranje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 5. Razmatranje I. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu - usvojeno
 6. Razmatranje programa rada za 2021. godinu - usvojeno
 7. Razmatranje finanacijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
 8. Razmatranje plana nabave za 2021. godinu - usvojeno
 9. Razmatranje investicijskog plana za 2021. godinu - usvojeno
 10. Razmatranje plana kadrova za 2021. godinu - usvojeno
 11. Kontrola faktura dobavljača Hidro-spoj i I.M.V. trgovine - usvojeno
 12. Razno.

Dana 18. kolovoza 2020. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 10. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Nadzornog odbora - usvojeno
 3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvještaja društva za 2019. godinu - usvojeno
 4. Kontrola faktura dobavljača Migrad i Ina d.d. - usvojeno
 5. Razno

Dana 19. veljače 2020. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. za 2019. godinu -usvojeno
 2. Razmatranje Programa rada za 2020. godinu - usvojeno
 3. Razmatranje Financijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 4. Razmatranje Plana nabave za 2020. godinu - usvojeno
 5. Razmatranje Investicijskog plana za 2020. godinu - usvojeno
 6. Razmatranje Plana kadrova za 2020. godinu - usvojeno
 7. Razno.

Dana 19. prosinca 2019. godine u 13,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu- usvojeno
 2. Razmatranje I. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu- usvojeno
 3. Razmatranje izmjena i dopuna plana kadrova za 2019. godinu- usvojeno
 4. Razno.

             

Dana 14. lipnja 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Nadzornog odbora društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća društva za 2018. godinu – usvojeno
 2. Razno

Dana 20. ožujka 2019. godine u 15,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izvješće o radu Općinskog komunalnog poduzeća «PARK» d.o.o. za 2018. godinu- usvojeno
 2. Razmatranje Programa rada za 2019. godinu- usvojeno
 3. Razmatranje Financijskog plana za 2019. godinu- usvojeno
 4. Razmatranje Plana nabave za 2019. godinu- usvojeno
 5. Razmatranje Investicijskog plana za 2019. godinu- usvojeno  
 6. Razmatranje Plana kadrova za 2019. godinu- usvojeno
 7. Razno.
 

Sjednice skupštine društva

Dana 30. kolovoza 2021. godine u 10,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 9. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje dnevnog reda - usvojeno

2.Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Skupštine društva - usvojeno

3. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno.

Dana 21. travnja 2021. godine u 10,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 8. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

     1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
     2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine društva - usvojeno
     3. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.

       - donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2020. – usvojeno

       - donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2020. - usvojeno

Dana 25. kolovoza 2020. godine u 09,30 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 7. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje dnevnog reda - usvojeno
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine društva- usvojeno
 3. Razmatranje Godišnjeg financijskog i poreznog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o - donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2019., - donošenje Odluke o pokriću gubitka poslovne godine 2019- usvojeno
 4. Donošenje Odluke o opozivu i razrješenju privremenog vršitelja dužnosti Uprave-direktora Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno
 6. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno

Dana 21. srpnja 2020. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 6. izvanredna sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje Uprave Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o. - usvojeno
 2. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. – usvojeno
 3. Javni natječaj za izbor kandidata za člana Uprave-direktora trgovačkog društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. - usvojeno

Dana 15. siječnja 2020. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 5. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1. Razmatranje i donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom komunalnom poduzeću PARK d.o.o. - usvojeno
 2. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika - usvojeno

Dana 28. lipnja 2019. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 4. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje Godišnjeg financijskog i poreznog izvješća društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.
 • donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2018. i
 • donošenje Odluke o uporabi dobitka poslovne godine 2018. -usvojeno

 Dana 07. veljače 2019. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno održana je 3. sjednica Skupštine društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove Nadzornog odbora Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 2. Razmatranje o donošenje Odluke o uvjetima za izbor i/ili imenovanje Uprave Općinskog komunalnog poduzeća PARK d.o.o.- usvojeno
 3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje Uprave društva Općinsko komunalno poduzeće PARK d.o.o.- nije usvojeno
 4. Razmatranje i verifikacija Poslovnika o radu Uprave- usvojeno
 5. Razmatranje i donošenje izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika- usvojeno
 

O komunalnom poduzeću

Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o.
Skraćeni naziv
: PARK d.o.o.
Adresa: Trg Karla Lukaša 11, 48 214 Sveti Ivan Žabno
Tel. 048 851 226
Fax. 048 211 031
Direktor: Manuel Marković 
E-mailpark@osiz.hr
OIB: 32777395651
MB: 01632256
IBAN: HR3824020061100670663
 

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • održavanje čistoće,
 • održavanje javnih površina,
 • održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova,
 • radovi sa građevinskim strojevima,
 • čišćenje javnih površina, nogostupa i cesta od leda i snijega.

Odluku o osnivanju komunalnog poduzeća donijelo je Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno dana 12. ožujka 2002. godine. Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. osnovano je prvenstveno radi obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno. Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. počelo je sa poslovanjem dana 1. srpnja 2002. godine. Od 1. listopada 2017. godine, komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. prestaje pružati uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada.


NADZORNI ODBOR

 • Željko Ružić, predsjednik
 • Zlatko Vešlingaj
 • Mario Kopjar.
 

Dimnjačarska služba

U 2010. godini Općinsko komunlno poduzeće „PARK“ je temeljem Odluke Općinskog vijeća o dimnjačarskoj službi počelo pružati usluge čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, izdavati potvrde (ateste) o ispravnosti i poduzimati mjere za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka kako ne bi zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje nastupile štetne posljedice. 
Dimnjaci se čiste dva puta godišnje, u proljeće i jesen.
Radi dogovora za čišćenje dimnjaka možete nazvati našeg dimnjačara na broj 098 498 289.

  Preuzmite dokument
Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Sveti Ivan Žabno   (747.88 KB)
Cjenik usluga za dimnjačarsku službu   (108.81 KB)
 

Groblja i pogrebne usluge

Naše poduzeće obavlja poslove ukopa na svim grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno, a to su groblja u Svetom Ivanu Žabnu, Cirkveni, Svetom Petru Čvrstecu i Tremi, te pravoslavno groblje Sveti Ivan Žabno. Kontak: 099/230-2009 Marković Manuel

  Preuzmite dokument
Cjenik usluga grobne naknade i ostalih grobnih usluga   (109.86 KB)
Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno   (1.28 MB)
 

 

 

Izvješća i Planovi

  Preuzmite dokument
Godišnji financijski izvještaj 2020.g   (9.3 MB)
Izvještaj o provedbi Financijskog plana 2020.g   (136.49 KB)
I. izmjene i dopune financijski plana za 2020. g.   (134.78 KB)
Izvjestaj o radu 2020. g   (121.65 KB)
Investicijski plan za 2021. godinu   (56.23 KB)
Financijski plana za 2021. g.   (123.97 KB)
Program rada za 2021.g   (79.85 KB)
I. izmjene i dopune plan nabave 2020. godina   (118.6 KB)
Program rada za 2020.godinu   (55.7 KB)
Financijski plana za 2020. godinu   (123.48 KB)
Investicijski plan za 2020. godinu   (52.25 KB)
Godišnji financijski izvještaj za 2019. g   (6.05 MB)
Izvjestaj o radu 2019. godinu   (114.79 KB)
I. izmjene i dopune financijski plana za 2019. g.   (135.59 KB)
Godisnje financijsko izvjesce za 2018. godinu   (673.5 KB)
Investicijski plan za 2019. godinu   (53.51 KB)
Program rada za 2019.godinu   (55.77 KB)
Financijski plana za 2019. g.   (121.8 KB)
Izvjestaj o radu za 2018. godinu   (113.08 KB)
I. izmjene i dopune financijski plana za 2018. g.   (41.5 KB)
Godisnje financijsko izvjesce za 2017. godinu   (673 KB)
Godišnje finanacijsko izvješće za 2016. godinu   (679.5 KB)
Izvjestaj o radu 2017.godinu   (124.08 KB)
Program rada za 2018. godinu   (55.7 KB)
Financijski plana za 2018. godinu   (153.98 KB)
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu   (217.85 KB)
Godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu   (991.5 KB)
Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu   (989.5 KB)
Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu   (993 KB)
Financijski plan za 2016. godinu   (38.5 KB)
Program rada za 2016. godinu   (34.5 KB)
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu   (209.64 KB)
Financijski plan za 2017. godinu   (196.47 KB)
Program rada za 2017. godinu   (59.52 KB)
Izvještaj o radu za 2016. godinu   (324.17 KB)
Gfi-pod, 2019 - objava   (673.5 KB)