Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o.
Skraćeni naziv
: PARK d.o.o.
Adresa: Trg Karla Lukaša 11, 48 214 Sveti Ivan Žabno
Tel. 048 851 226
Fax. 048 211 031
Direktor: Tihomir Kopseak 
E-mailpark@osiz.hr
OIB: 32777395651
MB: 01632256
IBAN: HR3824020061100670663
 

OSNOVNE DJELATNOSTI:

  • održavanje čistoće,
  • održavanje javnih površina,
  • održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova,
  • radovi sa građevinskim strojevima,
  • čišćenje javnih površina, nogostupa i cesta od leda i snijega.

Odluku o osnivanju komunalnog poduzeća donijelo je Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno dana 12. ožujka 2002. godine. Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. osnovano je prvenstveno radi obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Ivan Žabno. Općinsko komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. počelo je sa poslovanjem dana 1. srpnja 2002. godine. Od 1. listopada 2017. godine, komunalno poduzeće „PARK“ d.o.o. prestaje pružati uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada.


NADZORNI ODBOR

  • Željko Ružić, predsjednik
  • Zlatko Vešlingaj
  • Mario Kopjar.
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve