Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 34. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (447.45 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (147.99 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (591.89 KB)
 

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno

za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 32. sjednici održanoj 30. kolovoza 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (513.55 KB)
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (3.44 MB)
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječje vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (15.72 MB)
 

STATUT Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99.,  35/08. i 127/19.) i  članka  41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno (KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ:2137/19-02/1-22-2 od 28. studenog 2022.), na 25. sjednici održanoj 28. studenog 2022. godine donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
Statut Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (564.3 KB)
Statut Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (245.5 KB)
 

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18.), članka 3. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiksnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19.), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/22-01/01 od 28. studenoga 2022.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 26. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijelo je

 
  Preuzmite dokument
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (621.92 KB)
Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (17.26 KB)
 

Kurikulum Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenog 2020. godine), a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 22. sjednici održanoj 29. rujna 2022. godine donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o usvajanju kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (111.62 KB)
Kurikulum Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (466.92 KB)
Kurikulum dv zabac 2022.-2023...   (712.49 KB)
 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakon o predškolskome odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 18. i 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenoga 2020. godine), a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno uz suglasnost Osnivača (KLASA: 011-02/22-01/01, URBROJ: 2137/19-01/1-22-3 od 29. rujna 2022. godine), na 22. sjednici održanoj 29. rujna 2022. godine donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (114.11 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (613.3 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (391.42 KB)
 

Izvješće o realizacije Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 21. sjednici održanoj 31. kolovoza 2022. donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
ODLUKU o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu2021./2022.   (114.22 KB)
Izvješće o realizaciji plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (2.97 MB)
Izvješće o realizaciji plana i programa dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (6.49 MB)
 

Kurikulum Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenoga 2020.), a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 12. sjednici održanoj 7. listopada 2021. donijelo je

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o usvajanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (436.14 KB)
Kurikulum Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno 2021/2022.   (1.13 MB)
 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 18. i 41. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/20-01/01 od 13. studenog 2020). a na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, uz suglasnost Osnivača (KLASA: 011-02/21-01/01, URBROJ: 2137/19-01/1-21-3 od 7. listopada 2021. godine), na 12. sjednici održanoj 7. listopada 2021. godine, Upravno vijeće donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
ZAKLJUČAK o donošenju Godišnjeg plana i programa rada DV Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (497.08 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2021./2022.   (396.07 KB)
 

Objava o postojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016) Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 

 
  Preuzmite dokument
Popis gospodarskih subjekata   (26.73 KB)