Objava o postojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/2016) Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa: 

 
  Preuzmite dokument
Popis gospodarskih subjekata   (26.73 KB)
 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11., 106/12.) ravnateljica Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno donosi: 

 
  Preuzmite dokument
Proceduru stvaranja ugovornih obveza   (119.08 KB)
 

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11., 106/12.) ravnateljica Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno donosi: 

 
  Preuzmite dokument
Proceduru zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima   (64.44 KB)
 

Procedura naplate prihoda

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 78/11., 106/12.) ravnateljica Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno donosi: 

 
  Preuzmite dokument
Proceduru naplate prihoda   (68.22 KB)
 

Statut Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine' broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno KLASA: 601-01 /20-01/01, URBROJ: 2137/19-02/120-6 od 11. studenoga 2020. godine, na 2. sjednici održanoj 13. studenoga 2020. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
Statut djecjeg vrtica zabac sveti ivan zabno   (1.21 MB)