Pristup informacijama

Službenik za informiranje

Kristina Matuško
Voditeljica Odsjeka za stručne
poslove Općinskog načelnika
Telefon: 048/851-210
E-mail: kristina@osiz.hr

 
  Preuzmite dokument
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu   (214.12 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu   (19.57 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu   (214.06 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu   (19.41 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu   (214.43 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu   (19.73 KB)
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu   (213.95 KB)
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu   (19.01 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu   (213.11 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu   (213.24 KB)
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu   (213.26 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu   (213.32 KB)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.   (213.57 KB)
Odluka o određivanju službenika za informiranje   (101.51 KB)
Odluka - Katalog informacija   (32.5 KB)
Zahtjev za pristup informaciji   (32 KB)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   (32.5 KB)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   (36 KB)