Programi, planovi, smjernice i analize sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 23. studenoga 2023.

  Preuzmite dokument
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2023. godinu   (38.23 KB)
Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno za 2024. godinu   (10.34 KB)
Plan djelovanja Općine Sveti Ivan Žabno u području prirodnih nepogoda za 2024.   (112.7 KB)
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2024. godini   (18.56 KB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2024. s trogodisnjim učincima   (65.24 KB)
Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini   (24.02 KB)
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2024. godini   (17.41 KB)
Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2024. godini   (36.5 KB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2024. godini   (16.26 KB)
Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zastiti u 2024. godini   (14.33 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2024. godini   (15.78 KB)
Program o izmjeni Programa mjera osiguranja zdravstvene zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno   (67.23 KB)
Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2024.godini   (14.08 KB)
Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini   (14.02 KB)
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini   (22.54 KB)
Program utroška sredstava od zakupa, dugogodišnjeg zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini   (15.65 KB)
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu   (13.49 KB)
Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2024.   (13.59 KB)
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2024.-2027.   (85.53 KB)