Natječaj, kolovoz 2022.

  Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica otvoren je od 11.08.2022. do 19.08.2022.godine.

 
  Preuzmite dokument
Natječaj odgojitelj   (98.37 KB)
 

OBAVIJEST!

S obzirom na to da je stiglo toplije vrijeme bitno je djecu zaštititi od štetnih posljedica UV zračenja, stoga Vas molimo da im ponesete: 

 • Pokrivala za glavu (šešire, šilterice)
 • Zaštitnu kremu osigurao je vrtić, no ako želite možete donest svoju kremu koju dijete koristi.

-Zdravstvena voditeljica

 

Proslava rođendana u vrtiću

Dječji vrtić kao odgojno-obrazovna ustanova podliježe strogim higijensko - sanitarnim propisima koji jasno određuju standarde vezane za sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane u vrtiću. Vrtić kontinuirano radi na promicanju pozitivnih prehrambenih navika kod djece od najranije dobi te vodi brigu o djeci s posebnim potrebama u prehrani (alergije i dr.) 

Kako bismo zadovoljili gore navedene kriterije za proslave rođendana preporučujemo: 

 • svježe voće 
 • suho voće
 • prirodni voćni sokovi
 • keksi (Petit, Grancereale, Čajni kolutići, Sport keksi) 
 • slane grickalice

Namirnice koje donosite moraju biti originalno zapakirane s urednom deklaracijom i rokom uporabe. 
Količine namirnica koje donesete neka budu simbolične/umjerene jer jednom otvoreni paket ne smije se čuvati i ponovno davati djeci. 
Nikako ne donosite sladoledne torte, torte i kolače domaće ili slastičarske proizvodnje.  

-Zdravstvena voditeljica

 

Rezultati upisa u pedagošku godinu 2022./2023.

Poštovani roditelji,

sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno, objavljujemo rezultate upisa za pedagošku godinu 2022./2023.
Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na Listi prednosti, te se upisuju tijekom godine ukoliko ima slobodnih mjesta.
Roditelj odnosno skrbnik djeteta, nezadovoljan rezultatom upisa ili rasporedom svojeg djeteta može izjaviti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.  

 
  Preuzmite dokument
Rezultati upisa u pedagošku godinu 2022./2023.   (100.7 KB)
Lista prednosti   (77.42 KB)
 

Upisi djece u pedagošku godinu 2022./2023.

Pozivaju se roditelji djece koja navršavaju tri godine života do 31. kolovoza 2022. godine pa do polaska u osnovnu školu da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi za upis dostavljaju se isključivo pisanim putem Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na adresu: Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 6a, 48214 Sveti Ivan Žabno, s naznakom: Prijava za upis u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno. Zahtjevi se podnose od 02. svibnja 2022. godine do 13. svibnja 2022. godine za ostvarivanje REDOVITOG 10 SATNOG PROGRAMA za djecu u dobi od 3 godine života do polaska u osnovnu školu. 

 
  Preuzmite dokument
Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (211.55 KB)
Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno   (104.25 KB)
 

Dokumentacija za upis

ZA UPIS DJETETA U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA RODITELJ PODNOSI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • popunjeni i potpisani zahtjev za upis djeteta (obrazac dostupan na web stranici Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno),
 • rodni list ili izvadak iz matice rođenih djeteta,
 • uvjerenje o prebivalištu djeteta,
 • preslike dokumenata, navedenih u obrascu zahtjeva, kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu iz članka 5. i članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno.

Dostavu originalne dokumentacije na uvid i potvrde o obavljenom sistematskom pregledu djeteta (pribavljenu od nadležnog liječnika), iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić, roditelji primljene djece obavljaju prilikom upisa djeteta, odnosno prije potpisivanja ugovora.

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU:

 • za dijete oba zaposlena roditelja - potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis),
 • ​za dijete s jednim zaposlenim roditeljem - potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis),
 • za dijete samohranog roditelja – presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 • za dijete bez oba roditelja – rješenje odnosno potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata – rješenje o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata,
 • za dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji i dijete uzeto na uzdržavanje – rješenje, odnosno potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb,
 • za dijete bolesnog ili invalidnog roditelja – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija ustanove zdravstvene skrbi ili kliničkog bolničkog centra,
 • za dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima – dokaz o pravu na zajamčenu