Natječaj, studeni 2023.

Natječaj za popunu radnog mjesta pedagog/ica otvoren je od 29.11.2023. do 07.12.2023. godine

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj pedagog   (98.48 KB)
 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 34. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (447.45 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (147.99 KB)
Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2023./2024.   (591.89 KB)
 

Natječaj, listopad 2023.

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica otvoren je od 12.10.2023. do 20.10.2023.godine.

 
  Preuzmite dokument
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Natječaj odgojitelj</font></font>   (98.96 KB)
 

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/22-01/01, URBROJ: 2137-106-22-19) na 35. sjednici održanoj 12. listopada 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
Odluka o neizboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica u Dječjem vrtiću Žabac Sveti Ivan Žabno   (692.47 KB)
 

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno

za pedagošku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 32. sjednici održanoj 30. kolovoza 2023. godine donijelo je: 

 
  Preuzmite dokument
Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (513.55 KB)
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (3.44 MB)
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa Dječje vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno za pedagošku godinu 2022./2023.   (15.72 MB)
 

Natječaj, rujan 2023.

Natječaj za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica otvoren je od 18.09.2023. do 26.09.2023.godine.

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj odgojitelji   (17.2 KB)