STATUT Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99.,  35/08. i 127/19.) i  članka  41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno (KLASA: 601-01/22-01/01, URBROJ:2137/19-02/1-22-2 od 28. studenog 2022.), na 25. sjednici održanoj 28. studenog 2022. godine donijelo je:

 
  Preuzmite dokument
Statut Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (564.3 KB)
 

Natječaj, siječanj 2023.

Natječaj za popunu radnog mjesta pedagog/ica otvoren je od 10.01.2023. do 25.01.2023. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natječaj za popunu radnog mjesta pedagog/ica   (98.57 KB)
 

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18.), članka 3. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiksnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19.), i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno (KLASA: 012-03/22-01/01 od 28. studenoga 2022.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno na 26. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijelo je

 
  Preuzmite dokument
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda Dječjeg vrtića Žabac Sveti Ivan Žabno   (621.92 KB)
 

Natječaj, prosinac 2022.

Natječaj za popunu radnog mjesta pedagog/ica otvoren je od 14.12.2022. do 29.12.2022. godine.

 
  Preuzmite dokument
Natjecaj pedagog   (98.59 KB)