Simentalac

Sveti Ivan Žabno i okolica i danas su poznati po naprednom stočarenju, posebno po govedarstvu.

Da bi unaprijedili govedarstvo u Svetom Ivanu Žabnu je 15. ožujka 1908. godine osnovana Hrvatska marvogojska udruga za uzgoj simentalskog goveda, prva i najznačajnija te vrste.

Čistokrvna simentalska goveda uvožena su iz Njemačke i Švicarske. U ovom kraju su se uzgajala goveda za rasplod i prodavala na širem području bivše države i balkana. Od 1908. do 1931. godine prodano je 3096 rasplodnih goveda, najviše bikova( tada nije bilo umjetnog osjemenjivanja). Kraj se znatno materijalno uzdigao, a stočari stekli veliki ugled.

U Svetom Ivanu Žabno 1912. godine osovan je Savez marvogojskih udruga Hrvatske i Slavonije. Na tim temeljima radi i unapređuje stočarstvo Hrvatski stočarski centar, sada Hrvatska poljoprivredna agencija.

 
  Zanimljivosti - Sve