Nalazište Brezovljani

Nalazište Brezovljani slučajno je otkriveno prilikom radova na proširenju ceste 1971. god. u Prvim Brezovljanima odnosno Mihajlicima. Prvim iskopavanjima, koje je proveo prof. S. Dimitrijević 1973. god., istražen je zemunički radionički centar za proizvodnju keramičkog posuđa. Neke osobitosti u tipologiji i ukrašavanju keramike navele su prof. Dimitrijevića na izdvajanje posebnog brezovljanskog tipa soptske kulture.

Od 2002. god. Gradski muzej Križevci provodi kontinuirana sustavna istraživanja ovog nalazišta koje datira u prijelaz srednjeg na kasni neolitik (mlađe kameno doba), starosti oko 7000 god.

Dosadašnjim istraživanjima utvrđeno je postojanje nekoliko segmenata ovog rasprostranjenog naselja; stambeno – radioničkog, radioničkog specijaliziranog za proizvodnju keramike te kultnog. Iskopavanjima je prikupljeno obilje keramičkog i litičkog materijala, a među nalazima se posebno izdvajaju ulomci keramike ukrašeni crvenim i oker slikanjem te mala keramička stilizirana figurica žene koja je predstavljala Veliku Božicu Majku.

 

  Galerija slika:

Prethodni
  Simentalac
  Zanimljivosti - Sve