Naše poduzeće obavlja poslove ukopa na svim grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno, a to su groblja u Svetom Ivanu Žabnu, Cirkveni, Svetom Petru Čvrstecu i Tremi, te pravoslavna groblja u Svetom Ivanu Žabnu i Cepidlaku.
Kontakt broj: 099 218 3495

 
  Preuzmite dokument
Cjenik usluga grobne naknade i ostalih grobnih usluga   (109.86 KB)
Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno   (1.28 MB)
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve