Naše poduzeće obavlja poslove ukopa na svim grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno, a to su groblja u Svetom Ivanu Žabnu, Cirkveni, Svetom Petru Čvrstecu i Tremi, te pravoslavno groblje Sveti Ivan Žabno.

Kontakt osoba: Tihomir Kopseak, direktor - 098/981 2087

 
  Preuzmite dokument
Cjenik usluga   (130.37 KB)
Opći uvjeti komunalne usluge ukopa pokojnika   (131.78 KB)
Popis mrtvozornika   (213.74 KB)
Odluka o mrtvozorstvu   (1.32 MB)
Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno   (1.28 MB)
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve