Naše poduzeće obavlja poslove ukopa na svim grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno, a to su groblja u Svetom Ivanu Žabnu, Cirkveni, Svetom Petru Čvrstecu i Tremi, te pravoslavno groblje Sveti Ivan Žabno. Kontak: 099/230-2009 Marković Manuel

 
  Preuzmite dokument
Cjenik usluga 01.01.2022.   (123.95 KB)
Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Sveti Ivan Žabno   (1.28 MB)
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve