Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. 

Uloga mjesne samouprave
Pravo na mjesnu samoupravu zajamčeno je Ustavom RH a uređeno Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine.
Mjesna samouprava definirana je time kao najneposredniji oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom selu?
Građani odgovore mogu dobiti putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u Vijeću mjesnog odbora, a Vijeće mjesnog odbora treba prepoznati probleme na svom području i zajednički sa Općinom utvrditi prioritete vezano primjerice uz razvoj komunalne infrastrukture, prostornog planiranja, kulture i športa, mjera i akcija za zaštitu i unapređenje okoliša te podizanje standarda življenja u cjelini. Isto tako uloga Vijeća mjesnog odbora je da bude  pokretač malih komunalnih akcija na svom području  i aktivnosti  za poboljšanje društvenog života Općine.
Tijela općinske vlasti imaju s druge strane obavezu konzultiranja mjesnih odbora i uvažavanja prijedloga i potreba građana u skladu sa proračunskim mogućnostima i utvrđenim  prioritetima.

Izbori za vijeća mjesnih odbora
Na izborima za članove Vijeća mjesnih odbora održanim 22.listopada 2009.godine, ukupno je izabrano 80 članova u 16 Vijeća mjesnih odbora. 

PODRUČJA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

 1. Mjesni odbor Brdo Cirkvensko pokriva područje naselja Brdo Cirkvensko,
 2. Mjesni odbor Brezovljani pokriva područje naselja Brezovljani,
 3. Mjesni odbor Cepidlak pokriva područje naselja Cepidlak,
 4. Mjesni odbor Cirkvena pokriva slijedeće ulice i trgove: Benčakovu ulicu, Boričku, Carovu ulicu, Donju ulicu, Dugu ulicu, Đurekovu, Gradišće, Grobljansku ulicu, Kolodvorsku ulicu, Ledine, Mlinarsku ulicu, Pavličku ulicu, Predavčevu ulicu, Pužarovu ulicu, Topljakovu ulicu, Trg slobode, Varošku ulicu i Vinogradsku ulicu,
 5. Mjesni odbor Hrsovo pokriva područje naselja Hrsovo,
 6. Mjesni odbor Kenđelovec pokriva područje naselja Kenđelovec,
 7. Mjesni odbor Kuštani pokriva područje naselja Kuštani,
 8. Mjesni odbor Ladinec pokriva područje naselja Ladinec,
 9. Mjesni odbor Markovac Križevački pokriva područje naselja Markovac Križevački,
 10. Mjesni odbor Novi Glog pokriva područje naselja Novi Glog i Ulice Novi Glog,
 11. Mjesni odbor Predavec Križevački pokriva područje naselja Predavec Križevački,
 12. Mjesni odbor Rašćani pokriva područje naselja Rašćani,
 13. Mjesni odbor Sveti Ivan Žabno pokriva slijedeće ulice i trgove: Bjelavine, Cvjetnu ulicu, Habijance, Kolodvorsku ulicu, Križevačku ulicu, Lanišće, Paromlinsku ulicu, Šofiće, Trg Karla Lukaša, Ulicu Antuna Gustava Matoša, Ulicu braće Radića, Ulicu kralja Tomislava, Ulicu Republika, Voćarsku ulicu i Zagrebačku ulicu,
 14. Mjesni odbor Sveti Petar Čvrstec pokriva slijedeće ulice i naselja: Baloge, Bolteke, Bukovinu, Bušiće, Careviće, Crlenjake, Čeredare, Damjane, Ervišce, Ferenčiće, Grabrovec, Jakčine, Jambrušiće, Kanižu, Kemenoviće, Laliće, Plentaje, Purgu, Rađe, Rumenjake, Sveti Petar Čvrstec, Šebe, Škvorce, Štefance, Štefance-Ištoke i Vukoslav,
 15. Mjesni odbor Škrinjari obuhvaća naselje Škrinjari i Škrinjari – Brdo,
 16. Mjesni odbor Trema obuhvaća naselja: Trema-Budilovo, Trema-Dvorišće, Trema-Gornje Selo, Trema-Grubiševo, Trema-Medačevo, Trema-Osuđevo, Trema-Prkos i Trema-Vražje Oko.


ČLANOVI VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1.    BRDO CIRKVENSKO

 • IVAN ŠEŠET, predsjednik
 • MILORAD VRHOVSKI
 • VINKO PEJIĆ
 • MARIO SOKAČ
 • VALENTINA ŽEGER


2.    BREZOVLJANI

 • ANĐELKO KOŠČEVIĆ, predsjednik
 • ZORAN VRANIĆ
 • ŽELJKO GIDIĆ
 • TIHOMIR KOŠČEVIĆ
 • SRĐAN UZELAC


3.    CEPIDLAK

 • ZORAN PUKEC, predsjednik
 • ANDREJA MIHAJLIC
 • FRANJO BARČAN
 • IVAN ČURDIJA
 • JOVO HABUZIN


4.    CIRKVENA

 • VINKO BABIĆ, predsjednik
 • ZDRAVKO IGRIĆ
 • JOSIP ŠINKO
 • ZLATKO MARKOVEC
 • MARIJAN KUŠEC
 • MARIO HABIJANEC
 • MIRKO TARAS


5.    HRSOVO

 • ANDREAS MEDVED, predsjednik
 • ŽELJKA VODOPIJA
 • ĐURO HEHET
 • SNJEŽANA MAKAR
 • STJEPAN PALATINUŠ


6.    KENĐELOVEC

 • ANTONIO POŽGAJ, predsjednik
 • INDIRA POSLON
 • JASMINA IVŠAK
 • ZLATKO VEŠLINGAJ
 • STJEPAN NOVAK


7.    KUŠTANI

 • ALEN BEŠTEK-SMAJILOVIĆ, predsjednik
 • NIKOLINA JELIĆ
 • NENAD PAVLIĆ
 • STEVO MAKAR
 • KRISTIAN KLASIĆ


8.    LADINEC

 • MARIO KOCEBAN, predsjednik
 • IVAN BIRTIĆ
 • TOMICA KOPJAR
 • KRUNOSLAV VODOPIJA
 • MARINKO KRKLEC
 • ANITA KORBAR


9.    MARKOVAC KRIŽEVAČKI

 • DARKO MIKAČEVIĆ, predsjednik
 • SILVIJA PALATINUŠ-BABIĆ
 • VLADIMIR BOLKOVAC
 • IVANA SOKAČ
 • MIĆO OZOBIĆ


10.    NOVI GLOG

 • ZLATKO SAČARIĆ, predsjednik
 • MIRKO POSARIĆ
 • ALEN HABIJANEC
 • FRANJO GJURINIĆ
 • ZLATKO VUKSANOVIĆ


11.    PREDAVEC KRIŽEVAČKI

 • MIRKO HABIJANEC, predsjednik
 • VLADIMIR FRIŠČIĆ
 • BERNARDO BLAŽEVIĆ
 • JOSIP ŠKRLEC
 • OZREN BAKAR


12.    RAŠĆANI

 • ZDRAVKO MUŽINIĆ, predsjednik
 • MARIO MIHIN
 • LIDIJA MANDIĆ
 • NIKOLA KESEK
 • ŠTEFAN ĐURKOVIĆ


13.    SVETI IVAN ŽABNO 

 • SREČKO SOLAR, predsjednik
 • IVAN CMRK
 • MIJO BLAGAJ
 • HRVOJE BRLIĆ
 • NIKOLA BLAŽAJEC
 • ŠIMUN BELJO
 • LJILJANA ČIČAK


14.    SVETI PETAR ČVRSTEC

 • DAMIR BAREŠIĆ, predsjednik
 • MILAN FERENČINA
 • IVICA FERENČINA
 • ŽELJKA IVANKOVIĆ
 • VLADO BAŠLIN
 • ŠTEFAN KRUŠIĆ
 • ZVONKO PEHARDA


15.    ŠKRINJARI

 • ZDRAVKO PASARIČEK, predsjednik
 • SLAVO GRDIĆ
 • IVAN KOLARIĆ
 • ANTUN TUMBRI
 • IVAN POLJAK


16.    TREMA

 • MARIO KORAŠ, predsjednik
 • ŽELJKO LOVREKOVIĆ
 • TOMISLAV PRUGOVIĆ
 • MATIJA MEDAČ
 • DAMIR BABOK
 • SLAVKO HARTELJ
 • JOSIP KOLARIĆ
 
Sljedeći
Radna tijela  
  Ustrojstvo općine - Sve