Preuzmite dokument
Popis gospodarskih subjekata s kojima je PARK d.o.o. u sukobu interesa   (87.28 KB)
Registar ugovora   (44.83 KB)
Plan nabave za 2022. godinu   (116.52 KB)
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu   (123.8 KB)
I. Dopune Plana nabave 2021. godina   (104.83 KB)
Registar ugovora   (36.81 KB)
I. izmjene i dopune plan nabave 2020. godina   (118.6 KB)
Plan nabave 2021. godina   (112.88 KB)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   (30.76 KB)
I. izmjene i dopune financijski plana za 2020. g. (1)   (134.78 KB)
Plan nabave za 2020. godinu   (111 KB)
Plan nabave 2019. godina   (114.14 KB)
Registar ugovora   (26.31 KB)
II. izmjene i dopune plan nabave 2018. godina   (33.5 KB)
I. dopune plan nabave 2018. godina   (32.5 KB)
Plan nabave opcinsko komunalnog poduzeca park d.o.o za 2018. godinu   (110.45 KB)
I. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu   (345.56 KB)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   (232.79 KB)
Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2017. godinu   (525.36 KB)
I. izmjene i dopune Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2016. godinu   (418.8 KB)
Plan nabave Općinskog komunalnog poduzeća „PARK“ d.o.o. za 2016. godinu   (77.04 KB)
I.Izmjene i dopune Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2015. godinu   (294.7 KB)
Plan nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2015. godinu   (283.4 KB)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   (67.92 KB)
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja   (120.68 KB)
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve