Preuzmite dokument
Registar ugovora   (58.93 KB)
III. izmjene plana nabave 2023. godina   (127.39 KB)
II. dopune plan nabave 2023. godina   (109.31 KB)
I. dopune plan nabave 2023. godina   (101.24 KB)
Plan nabave 2023. godina   (115.64 KB)
Registar ugovora   (51.09 KB)
I. Izmjene Plana nabave 2022. godina   (123.69 KB)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je PARK d.o.o. u sukobu interesa   (87.28 KB)
Registar ugovora   (44.83 KB)
Plan nabave za 2022. godinu   (116.52 KB)
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu   (123.8 KB)
I. Dopune Plana nabave 2021. godina   (104.83 KB)
Registar ugovora   (36.81 KB)
I. izmjene i dopune plan nabave 2020. godina   (118.6 KB)
Plan nabave 2021. godina   (112.88 KB)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   (30.76 KB)
I. izmjene i dopune financijski plana za 2020. g. (1)   (134.78 KB)
Plan nabave za 2020. godinu   (111 KB)
Plan nabave 2019. godina   (114.14 KB)
Registar ugovora   (26.31 KB)
II. izmjene i dopune plan nabave 2018. godina   (33.5 KB)
I. dopune plan nabave 2018. godina   (32.5 KB)
Plan nabave opcinsko komunalnog poduzeca park d.o.o za 2018. godinu   (110.45 KB)
I. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu   (345.56 KB)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   (232.79 KB)
Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2017. godinu   (525.36 KB)
I. izmjene i dopune Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2016. godinu   (418.8 KB)
Plan nabave Općinskog komunalnog poduzeća „PARK“ d.o.o. za 2016. godinu   (77.04 KB)
I.Izmjene i dopune Plana nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2015. godinu   (294.7 KB)
Plan nabave Općinskog komunalnog poduzeća "PARK" d.o.o. za 2015. godinu   (283.4 KB)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma   (67.92 KB)
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihova izvršenja   (120.68 KB)
 
  Gospodarstvo općine - Komunalno poduzeće PARK d.o.o. - Sve