Javni natječaj za zakup dijela javne površine

Javni natječaj za zakup dijela javne površine


Objavljeno: 17. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javni natječaj za zakup dijela javne površine

Javni natječaj za zakup dijela javne površine


Objavljeno: 14. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Godišnji plan natječaj za financiranje programa i projekta udruga

Godišnji plan natječaj za financiranje programa i projekta udruga

Općina Sveti Ivan Žabno raspisati će Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu
Objavljeno: 10. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

 

 

 

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

OBAVIJEST JAVNOSTI   O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POSTUPAK IZRADE STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA  OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO...
Objavljeno: 28. 11. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti...
Objavljeno: 26. 11. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Krenula izgradnja dobavnog cjevovoda prema Cirkveni

Krenula izgradnja dobavnog cjevovoda prema Cirkveni

Dana 22. rujna započeli su radovi na dobavnom cjevovodu prema Cirkveni. Ovim projektom bit će položeno preko 3500 metara cijevi od Svetog Ivana Žabna preko ulice Republika – Duga Ulica...
Objavljeno: 23. 11. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Prethodna rasprava o Nacrtu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno

Prethodna rasprava o Nacrtu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno

Poziva se zainteresirana javnost da podnese mišljenja, primjedbe i prijedloge  na Nacrt III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno. Mišljena, primjedbe...
Objavljeno: 22. 11. 2018
Autor: Zoran Vrhovski
Saznajte više...