Radno vrijeme blagajne

Radno vrijeme blagajne

Poštovani korisnici,   obavještavamo Vas da je radno vrijeme blagajne Općine Sveti Ivan Žabno od 08:00 do 12:00 sati, te da će se gotovinske uplate primati isključivo u naprijed...
Objavljeno: 13. 09. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javni poziv redovitim studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno

Javni poziv redovitim studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno

Javni poziv redovitim studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova željezničkog prijevoza. Pravo na prijavu na ovaj Javni...
Objavljeno: 10. 09. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Izvješće sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Izvješće sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

IZVJEŠĆE SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO   Dana 03. rujna 2018. godine održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno s...
Objavljeno: 04. 09. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13. i 2/18) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine...
Objavljeno: 03. 09. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Likovne mape za sve učenike Osnovne škole “Grigor Vitez”

Likovne mape za sve učenike Osnovne škole “Grigor Vitez”

Općina Sveti Ivan Žabno kupila je likovne mape za Osnovnu školu "Grigor Vitez" te Područne škole Cirkvena, Sveti Petar Čvrstec i Trema. Likovne mape dobit će...
Objavljeno: 27. 08. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Gotova prva faza vodovoda u Hrsovu

Gotova prva faza vodovoda u Hrsovu

Prva faza sekundarnog vodovoda u Hrsovu je gotova. Do sada je postavljeno preko 1300 metara vodovodne mreže na što će se moći priključiti oko 15 domaćinstava. U drugoj fazi postavit...
Objavljeno: 24. 08. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Prijavljen dječji vrtić

Prijavljen dječji vrtić

Dana 7. kolovoza 2018. godine Općina Sveti Ivan Žabno prijavila je izgradnju dječjeg vrtića na mjeru 07, operacija 7.4.1. Sektor-Dječji vrtić. Ovaj projekt izravno doprinosi stvaranju...
Objavljeno: 21. 08. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Priznanje Općini Sveti Ivan Žabno

Priznanje Općini Sveti Ivan Žabno

Institut za javne financije predstavio je 2.srpnja 2018. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno...
Objavljeno: 16. 07. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

OBAVIJEST JAVNOSTI

OBAVIJEST JAVNOSTI

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POSTUPAK IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO   Sukladno...
Objavljeno: 11. 07. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Nabava komunalnih strojeva i opreme

Nabava komunalnih strojeva i opreme

11. lipnja 2018. - U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave proveden je javni poziv Ministarstva te su...
Objavljeno: 29. 06. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...