Financiranje radnih bilježnica i likovnih mapa

Financiranje radnih bilježnica i likovnih mapa

Dragi roditelji, Odlukom Vlade Republike Hrvatske udžbenici će se financirati iz državnog proračuna. Općina Sveti Ivan Žabno će preusmjeriti sredstva osigurana za kupnju udžbenika...
Objavljeno: 16. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Modernizacija županijske ceste Trema - Sveti Ivan Žabno

Modernizacija županijske ceste Trema - Sveti Ivan Žabno

Danas 15. srpnja krenuli su radovi na modernizaciji županijske ceste Trema Gornje Selo - Lanišće (Sveti Ivan Žabno). Radovi su trenutno u fazi asfaltiranja stoga se mole svi mještani...
Objavljeno: 15. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Pravo puta za privatne i pravne osobe – elektronička komunikacijska infrastruktura

Pravo puta za privatne i pravne osobe – elektronička komunikacijska infrastruktura

Općina Sveti Ivan Žabno sa jednim odvjetničkim uredom ishodila je kompletnu dokumentaciju temeljem koje mogu pravne i fizičke osobe tražiti naknadu od infrastrukturnog operatera za...
Objavljeno: 11. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)

Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)


Objavljeno: 10. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Važna obavijest

Važna obavijest


Objavljeno: 08. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

e-savjetovanje

e-savjetovanje


Objavljeno: 01. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Svetoivanjsko baliranje 2019.

Svetoivanjsko baliranje 2019.


Objavljeno: 05. 06. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Proslava Ivanja 2019.

Proslava Ivanja 2019.


Objavljeno: 05. 06. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javni natječaj

Javni natječaj

JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Ivan Žabno,   PREDMET PRODAJE : Prodaje se  građevinsko i...
Objavljeno: 04. 06. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Početak radova Sveti Ivan Žabno - Gornje Selo

Početak radova Sveti Ivan Žabno - Gornje Selo

Jučer 03. lipnja započeli su radovi na dionici Sveti Ivan Žabno Lanišće – Gornje Selo. Radi se o dionici dugačkoj oko 3000 metara, u prvoj fazi će se asfaltirati pola dionice. U...
Objavljeno: 04. 06. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...