Poziv na radionicu

Poziv na radionicu

Poštovani/e, U sklopu projekta „Volonterski centar Link“ Općina Sveti Ivan Žabno i Udruga Centar za mlade Križevci pozivaju vas da sudjelujete na edukativnoj radionici o prijavi...
Objavljeno: 22. 03. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

PREZENTACIJA MOGUĆNOSTI OSIGURANJA USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJA

PREZENTACIJA MOGUĆNOSTI OSIGURANJA USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJA

Dana 07. ožujka održati će se prezentacija u općinskog vijećnici sa početkom u 19:00 sati. Ukoliko će broj ljudi biti veći od planiranoga, prezentacija će se onda odražati u kino...
Objavljeno: 28. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Natječaji na razini LAG-a “PRIGORJE“

Natječaji na razini LAG-a “PRIGORJE“

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE“ je neprofitna organizacija, osnovana u cilju unaprjeđenja kvalitete života  ruralnog područja povezivanjem lokalnih dionika iz civilnog, javnog...
Objavljeno: 04. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javni natječaj za financiranje projekata i programa u sportu

Javni natječaj za financiranje projekata i programa u sportu


Objavljeno: 04. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

 

Izgradnja vodoopskrbne mreže

Izgradnja vodoopskrbne mreže

Radovina na izgradnji vodoopskrbne mreže prema Cirkveni, zahvaljujući dobrim vremenskim uvjetima idu više nego odlično. Radove izvodi komunalno poduzeće "PARK" u suradnji sa Grad-kom...
Objavljeno: 01. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javna rasprava - Izvješće o Javnoj raspravi

Javna rasprava - Izvješće o Javnoj raspravi


Objavljeno: 23. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

 

Javni natječaj za zakup dijela javne površine

Javni natječaj za zakup dijela javne površine


Objavljeno: 14. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Godišnji plan natječaj za financiranje programa i projekta udruga

Godišnji plan natječaj za financiranje programa i projekta udruga

Općina Sveti Ivan Žabno raspisati će Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu
Objavljeno: 10. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...