Preuzmite dokument
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-koeficijentima-za-obraun-plaa-slubenika-i-namjetenika   (15.6 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-plai-i-drugim-materijalnim-pravima-opinskog-naelnika-i-zamjenika-opinskog-naelnika   (14.41 KB)
Odluka-o-odreivanju-operativnih-snaga-i-pravnih-osoba-od-interesa-za-sustav-civilne-zatite-opine-sveti-ivan-abno   (19.39 KB)
Odluka-o-ugostiteljskoj-djelatnosti   (32.24 KB)
Odluka-o-proglaavanju-dana-zvonimira-baloga   (13.62 KB)
Odluka-o-dodjeli-javnog-priznanja-pok-zvonimiru-balogu-posthumno   (13.83 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-financijskih-sredstava-politikim-strankama-u-2016   (15.89 KB)
Odluka-o-prijavama-udruga-na-javne-pozive-koje-se-upuuju-u-daljnju-proceduru   (18.17 KB)
Odluka-o-provedbi-izbora-za-lanove-vijea-mjesenih-odbora-na-podruju-opine-opine-sveti-ivan-abno   (47.99 KB)
Odluka-o-nainu-raspodjele-raspoloivih-sredstava-namijenjenih-financiranju-programa-i-projekata-udruga-iz-podruja-kulture-i-socijalne-skrbi-za-2016   (18.21 KB)
Odluka-o-izvravanju-prorauna-opine-sveti-ivan-abno-za-2016346   (43 KB)
Odluka-o-upravljanju-sustavom-javne-odvodnje-i-ureajem-za-proiavanje-otpadnih-voda   (14.78 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-prikljuenju-na-komunalne-vodne-graevine-za-odvodnju   (14.52 KB)
Odluka-o-izmjenama-odluke-o-naknadi-trokova-lanovima-opinskog-vijea-opine-sveti-ivan-abno   (14.73 KB)
Odluka-o-izvrsavanju-proracuna-opcine-sveti-ivan-zabno-za-2015-godinu   (42 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politickih-stranaka   (14.14 KB)
Odluka-o-rasporedivanju-financijskih-sredstava-politickim-strankama   (17.66 KB)
Odluka-vijeca-o-prijedlogu-imenovanja-za-clana-nadzornog-odbora-komunalnog-poduzeca   (14.47 KB)
Odluka-o-nerazvrstanim-cestama-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (80 KB)
Odluka-o-financiranju-politiskih-stranaka   (18.61 KB)
Odluka-o-rasporedivanju-sredstava-politickim-strankama   (17.68 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-prikljucenju-na-vodovod   (22.94 KB)
Odluka-o-izmjenama-odluke-o-prikljucenju-na-kanalizaciju   (16.98 KB)
Odluka-o-prikljucku-na-kanalizaciju   (141.51 KB)
Odluka-o-provedbi-izbora-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (91.58 KB)
Odluka-o-dopunama-odluke-o-komunalnom-doprinosu   (15.7 KB)
Odluka-o-dopuni-odluke-o-komunalnom-doprinosu   (15.68 KB)
Odluka-o-izvrsavanju-proracuna-za-2013   (38 KB)
Odluka-o-imenovanju-osobe-za-nepravilnosti   (63.35 KB)
Odluka-o-kriterijima-i-nacinu-sufinanciranja-troskova-prijevoza-redovitih-studenata-s-podrucja-opcine-sveti-ivan-zabno   (73.08 KB)
Odluka-o-uvjetima-prodaje-robe-putem-pokretnih-prodaja-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (78.91 KB)
Odluka-o-financiranju-politickih-stranaka   (101.46 KB)
Odluka-o-prikljucenju-na-komunalne-vode-gradjevine   (142.27 KB)
Odluka-o-komunalnom-doprinosu-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (108.07 KB)
Odluka-o-broju-etaza-koje-se-mogu-ozakoniti-na-nezakonito-izgradjenoj-zgradi-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (107.7 KB)
Odluka-o-vrijednostima-jedinicnih-iznosa-za-polozajne-zone-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (103.04 KB)
Odluka-o-obvezatnom-koristenju-komunalne-usluge-odrzavanja-cistoce-u-dijelu-koji-se-odnosi-na-sakupljanje-i-odvoz-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (51.5 KB)
Odluka-o-uvjetima-i-postupku-natjecaja-za-davanje-u-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-opcine-sveti-ivan-zabno   (50.5 KB)
Odluka-o-mjestima-na-kojima-se-moze-obavljati-prodaja-robe-izvan-prodavaonica-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (27.5 KB)
Odluka-o-pomoci-za-novorodencad-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno (1)   (24.5 KB)
Odluka-o-dimnjacarskoj-sluzbi-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (49 KB)
Odluka-o-javnim-priznanjima-opcine-sveti-ivan-zabno   (53.5 KB)
Odluka-o-komunalnim-djelatnostima-koje-se-mogu-obavljati-na-temelju-pisanog-ugovora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (42 KB)
Odluka-o-opcinskim-porezima-opcine-sveti-ivan-zabno   (48 KB)
Odluka-o-komunalnom-redu-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (104.5 KB)
Odluka-o-izboru-clanova-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (106 KB)
Odluka-o-agrotehnickim-mjerama-u-poljoprivredi-i-mjerama-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (68 KB)
Odluka-o-drzanju-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-neupisanim-psima-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama   (45 KB)
Odluka-o-komunalnoj-naknadi   (48.5 KB)
Odluka-o-upravljanju-grobljima-na-podrucju-opcine-sveti-ivan-zabno   (67 KB)
Odluka-o-sufinanciranju-boravka-djece-u-djecjim-vrticima   (24 KB)
Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt-djejeg-vrtiaoo   (14.51 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politikih-stranaka-u-2017oo   (15.39 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-redovitih-godinjih-sredstava-za-rad-politikih-stranaka-zastupljenih-u-opinskom-vijeu-opine-sv-i-abnooo   (16.48 KB)
Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostoraoo   (143.88 KB)
Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-u-projekt-djejeg-vrtia (1)   (14.51 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-financiranju-politikih-stranaka-u-2017   (15.39 KB)
Odluka-o-rasporeivanju-redovitih-godinjih-sredstava-za-rad-politikih-stranaka-zastupljenih-u-opinskom-vijeu-opine-sv-i-abno (1)   (16.48 KB)
Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora (1)   (143.88 KB)
Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-udrugama-za-2017-godinu (1)   (17.8 KB)
Odluka-o-prijavama-udruga-na-javne-natjeaje-koje-se-upuuju-u-daljnju-proceduru   (18.81 KB)
Odluka-o-proceduri-naplate-dospjelih-a-nenaplaenih-potraivanja-opine-sveti-ivan-abno   (60 KB)
Odluka-o-imenovanju-povjerenika-i-zamjenika-povjerenika (1)   (18.65 KB)
Odluka-o-izmjeni-odluke-o-pomoi-za-novoroenad-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno   (14.17 KB)
Odluka-o-izvravanju-prorauna-2017   (44 KB)
 
  Odluke - Sve