Preuzmite dokument
Izvjesce o izvrsenju programa gradenja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019. godini   (14.57 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (23.11 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019. godini   (12.45 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u sportu na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (21.2 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknada iz postupka ozakonjenja u 2019.   (20.78 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (22.09 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa utroska sumskog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (19.54 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (19.62 KB)
Izvjesce o lokacijama i kolicinama odbacenog otpada te troskovima uklanjanja odbacenog otpada u 2019.   (15.35 KB)
Izvjesce o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (21.15 KB)
Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uredivanje i odrzavanje poljoprivrednih rudina u 2019.   (45.5 KB)
Izvjesce o provedbi plana gospodarenja otpadom tijekom 2019.   (43.64 KB)
Izvjesce o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno 01.07.2019. - 31.12.2019.   (16.18 KB)
Izvjesce o utrosku sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (21.38 KB)
Izvjesce o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (22.11 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (20.02 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru   (208.37 KB)
Zakljucak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika   (200.69 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru   (208.37 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2020   (13.21 KB)
Izvjesce o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno 1.-6. mjesec   (18.04 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2020   (13.21 KB)
Izvjesce o stanju u prostoru opcine sveti ivan zabno 2016-2019   (7.28 MB)
 
  Zaključci i izvješća - Sve