Preuzmite dokument
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom iii. tromjeseccja 2019.   (13.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (12.49 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uredivanje poljoprivrednih rudina   (5.3 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.67 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.67 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o provedbi plana gospodarenja otpadom tijekom 2019.   (13.03 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019   (13.09 KB)
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (12.48 KB)
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom 2019.   (12.34 KB)
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom iii. tromjesecja 2019.   (13.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019.   (12.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2019.   (12.48 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2019.   (12.59 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (5.29 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2019.   (12.62 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (12.84 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava sumskog doprinosa u 2019.   (12.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2019.   (12.5 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o lokacijama i kolicinama odbacenog otpada   (5.67 KB)
 
  Zaključci i izvješća - Sve