Programi od siječnja 2018. godine do 31.12.2018.

  Preuzmite dokument
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (16.21 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018.   (13.66 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa za 2018.   (13.66 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa polj. zemljista u vl. rh u 2018.   (15.73 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (13.8 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2018.   (13.64 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2018.   (13.65 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018. godini   (16.25 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018.   (13.6 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (17.25 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.87 KB)
Program javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (15.76 KB)
Program javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (14.72 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2019.   (15.89 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrana u 2019.   (14.66 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (14.57 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini   (20.96 KB)
Program utroska sredstava od zakupa, dugogodisnjeg zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (16.2 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2019.   (13.91 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (14.27 KB)
Program gradenja komunalne infrastrukture u 2019. godini   (18.81 KB)
Program javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (16.2 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2018.   (13.71 KB)
Program o izmjeni programa sumskog doprinosa u 2018.   (13.69 KB)
Program o izmjenama programa u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (14.03 KB)
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (15.3 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018.   (14.2 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (13.83 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljista vl. rh u 2018.   (14.37 KB)
 

Programi od srpnja 2017. godine do 31.12.2017.

  Preuzmite dokument
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2017.   (15.33 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2017.   (13.76 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2017. godini   (13.85 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2017.   (13.57 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.77 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa za 2017.   (13.63 KB)
Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017.   (15.73 KB)
Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za dodjelu javnih priznanja   (17.28 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2018.   (14.8 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2017.   (15.83 KB)
Program utroska sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista za 2018.   (17.93 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2018.   (13.63 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (14.27 KB)
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (17.58 KB)
Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (18.02 KB)
Program javnih potreba u kulturi u 2018.   (16.28 KB)
Program javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018.   (15.88 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2018.   (15.87 KB)
Program o izmjeni programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u prosincu 2017.   (14.96 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja zgrada u 2017.   (14.87 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa u prosincu za 2017   (13.73 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2017.   (13.64 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u prosincu 2017.   (13.92 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u prosincu 2017.   (13.85 KB)
Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u prosincu 2017.   (13.96 KB)
Plan gospodarenja otpadom opcine sveti ivan zabno za razdoblje 2017.-2022.   (1.75 MB)
Plan mreze djecjih vrtica   (36 KB)
 

Programi i izmjene programa do lipnja 2017.

  Preuzmite dokument
Program-o-izmjenama-programa-u-kulturi-u-2016   (14.03 KB)
Program-o-izmjenama-programa-umskog-doprinosa-za-2016   (13.92 KB)
Program-o-izmjenama-programa-u-predkolskom-odgoju-u-2016   (15.3 KB)
Program-o-namjenskom-koritenju-sredstava-naknade-iz-postupka-ozakonjenja-zgrada-u-2017   (14.97 KB)
Program-umskih-doprinosa-13   (13.92 KB)
Program-utroka-sredstava-umskog-doprinosa-za-2017   (13.77 KB)
Program-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2017   (14.25 KB)
Program-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2016241   (14.26 KB)
Program-utroka-umskog-doprinosa-za-20163432   (15.1 KB)
Program-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-13   (15.63 KB)
Program-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2014-godini   (15.84 KB)
Program-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2015   (15.9 KB)
Program-utroska-sumskog-doprinosa-u-2014   (14.09 KB)
Program-utroska-sumskog-doprinosa-u-2015   (14.2 KB)
Izmjena-programa-utroka-sredstava-umskog-doprinosa-za-2015999   (25.5 KB)
Izmjena-programa-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-na-podruju-opine-sveti-ivan-abno-u-2016   (13.82 KB)
Izmjena-programa-utroka-sredstava-vodnog-doprinosa-za-20157777   (26 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2013   (25 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-sumskog-doprinosa-za-2014   (25 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2013   (26 KB)
Izmjena-programa-utroska-sredstava-vodnog-doprinosa-u-2014   (26 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2013   (27 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2014   (27 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2015   (27 KB)
Izmjene-plana-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-u-2016   (14.28 KB)
Izmjene-programa-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (15.46 KB)
Izmjene-programa-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-za-2015232   (32 KB)
Izmjene-programa-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-u-2013   (30 KB)
Izmjene-programa-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2014   (29.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2013   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2014   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2016   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-kulturi-u-2015656   (18.01 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2016-godini   (13.99 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2015564764   (26 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2013   (25.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2014   (25.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-sportu-20156578   (26 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-sportu-u-2013   (26.5 KB)
Izmjene-programa-javnih-potreba-u-sportu-u-2014   (26.5 KB)
Izmjene-programa-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (13.92 KB)
Izmjene-programa-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-201565765   (27.5 KB)
Izmjene-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-u-2014   (27 KB)
Izmjene-programa-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2013   (39.5 KB)
Izmjene-programa-utroka-sredstava-umskog-doprinosa-za-2016   (13.71 KB)
Program-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (16.53 KB)
Program-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2017   (16.6 KB)
Program-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-13   (17.63 KB)
Program-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-u-2014-godini   (18.76 KB)
Program-gradnje-objekata-i-uredenja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (19.39 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-13   (16.46 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2014-godini   (16.82 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2015   (16.91 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2016-godini3252364   (18.01 KB)
Program-javnih-potreba-u-kulturi-u-2017   (16.27 KB)
Program-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2016-godini235   (16.13 KB)
Program-javnih-potreba-u-predkolskom-odgoju-u-2017   (16.01 KB)
Program-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-13   (15.94 KB)
Program-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2014-godini   (16.01 KB)
Program-javnih-potreba-u-predskolskom-odgoju-u-2015   (17.73 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-13   (18.77 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2014-godini   (18.91 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2015   (19.02 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2017   (15.73 KB)
Program-javnih-potreba-u-sportu-u-2016325   (16.23 KB)
Program-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (16.12 KB)
Program-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2017   (16 KB)
Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-u-2014-godini   (17.88 KB)
Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (18 KB)
Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2013   (17.51 KB)
Program-o-izmjenama-programa-gradnje-objekata-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (15.21 KB)
Program-o-izmjenama-programa-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (14.04 KB)