Programi i izmjene programa od siječnja 2020. do 31.12.2020. godine

  Preuzmite dokument
Program javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2020.   (13.31 KB)
Program javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2020.   (14.35 KB)
Program javnih potreba u osnovnom skolstvu u 2020.   (35 KB)
Program gradenja komunalne infrastrukture u 2020. godini   (18.76 KB)
Program javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2020.   (14.77 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini   (19.31 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2020.   (13.12 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2020.   (13.12 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2020.   (14.52 KB)
Program izgradnje poduzetnickih zona   (1.5 MB)
Program utroska sredstava od zakupa, dugogodisnjeg zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2020.   (14.68 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2020.   (12.63 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2020.   (12.74 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2019.   (12.81 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (6.37 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.73 KB)
Program o izmjenama programa u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (12.66 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljista vl. rh u 2019.   (12.86 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2019.   (12.35 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2019.   (12.42 KB)
Program o izmjeni programa sumskog doprinosa u 2019.   (12.45 KB)
Program o izmjenama programa gradenja komunalne infrastrukture u 2019.   (17.9 KB)