OBAVIJEST JAVNOSTI

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POSTUPAK IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Sveti Ivan Žabno pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/05, 5/09 i 1/11).

 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 16.04. 2018. do 16.05. 2018.

 

U prilogu:

 

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno
  3. Nacrt Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ivan Žabno
  4. Prostorni plan uređenja Općine Sveti Ivan Žabno – važeći kartografski prikazi i integralne odredbe za provedbu PPUO nalaze se na mrežnoj stranici Općine – link: www.osiz.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

 

 

 

                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                                          Nenad Bošnjak

Objavljeno: 11. 07. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Obavijest javnosti o izradi iii. izmjena i dopuna prostornog plana uredenja opcine sveti ivan zabno   (21.81 KB)
Odluka kojom se utvrduje da nije potrebno provesti stratesku procjenu utjecaja na okolis za iii. izmjene i dopune prostornog plana   (24.2 KB)
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   (34.39 KB)
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjena utjecaja na okoliš   (48.82 KB)
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš   (37.73 KB)
Odluka o izradi iii izmjena i dopuna prostornog plana uredenja opcine sveti ivan zabno   (35.07 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve