OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

OBAVIJEST JAVNOSTI

 

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POSTUPAK IZRADE STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA

 OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

 

            Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Sveti Ivan Žabno pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ivan Žabno

 

            Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak

 

U prilogu:

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe Strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ivan Žabno.
Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ivan Žabno
Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ivan Žabno na CD-u

Objavljeno: 28. 11. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Odluka o zapocinjanju postupka ocjene o potrebi strateske procjene utjecaja na okolis strateskog razvojnog programa   (21.18 KB)
Misljenje o potrebi strateske procjene utjecaja na okolis za strateski razvojni program   (26.78 KB)
Obrazac o ocjeni o potrebi strateske procjene na okolis   (28.89 KB)
Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateske procjene utjecaja na okolis za strateski razvojni program   (22.58 KB)
Strateski razvojni program opcine sveti ivan zabno v2   (4.52 MB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve