Natječaji na razini LAG-a “PRIGORJE“

Natječaji na razini LAG-a “PRIGORJE“

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE“ je neprofitna organizacija, osnovana u cilju unaprjeđenja kvalitete života  ruralnog područja povezivanjem lokalnih dionika iz civilnog, javnog...
Objavljeno: 04. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javni natječaj za financiranje projekata i programa u sportu

Javni natječaj za financiranje projekata i programa u sportu


Objavljeno: 04. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

 

Izgradnja vodoopskrbne mreže

Izgradnja vodoopskrbne mreže

Radovina na izgradnji vodoopskrbne mreže prema Cirkveni, zahvaljujući dobrim vremenskim uvjetima idu više nego odlično. Radove izvodi komunalno poduzeće "PARK" u suradnji sa Grad-kom...
Objavljeno: 01. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javna rasprava - Izvješće o Javnoj raspravi

Javna rasprava - Izvješće o Javnoj raspravi


Objavljeno: 23. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

 

Javni natječaj za zakup dijela javne površine

Javni natječaj za zakup dijela javne površine


Objavljeno: 14. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Godišnji plan natječaj za financiranje programa i projekta udruga

Godišnji plan natječaj za financiranje programa i projekta udruga

Općina Sveti Ivan Žabno raspisati će Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2019. godinu
Objavljeno: 10. 01. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...