Postavljeno novo dječje igralište

Postavljeno novo dječje igralište

Prošloga tjedna postavljeno je još jedno dječje igralište i to u Brezovljanima. Tako se uz redovne projekte na području općine Sveti Ivan Žabno sredstva redovno ulažu i u...
Objavljeno: 25. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Priznanje za transparentnost općinskog proračuna

Priznanje za transparentnost općinskog proračuna

Općina Sveti Ivan Žabno i ove godine dobila je maksimalan broj bodova te osvojila priznanje u ime Instituta za javne financije. Više detalja dolje niže u prilogu ove obavijesti.
Objavljeno: 25. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Financiranje radnih bilježnica i likovnih mapa

Financiranje radnih bilježnica i likovnih mapa

Dragi roditelji, Odlukom Vlade Republike Hrvatske udžbenici će se financirati iz državnog proračuna. Općina Sveti Ivan Žabno će preusmjeriti sredstva osigurana za kupnju udžbenika...
Objavljeno: 16. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Modernizacija županijske ceste Trema - Sveti Ivan Žabno

Modernizacija županijske ceste Trema - Sveti Ivan Žabno

Danas 15. srpnja krenuli su radovi na modernizaciji županijske ceste Trema Gornje Selo - Lanišće (Sveti Ivan Žabno). Radovi su trenutno u fazi asfaltiranja stoga se mole svi mještani...
Objavljeno: 15. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Pravo puta za privatne i pravne osobe – elektronička komunikacijska infrastruktura

Pravo puta za privatne i pravne osobe – elektronička komunikacijska infrastruktura

Općina Sveti Ivan Žabno sa jednim odvjetničkim uredom ishodila je kompletnu dokumentaciju temeljem koje mogu pravne i fizičke osobe tražiti naknadu od infrastrukturnog operatera za...
Objavljeno: 11. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)

Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)


Objavljeno: 10. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Važna obavijest

Važna obavijest


Objavljeno: 08. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

e-savjetovanje

e-savjetovanje


Objavljeno: 01. 07. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Svetoivanjsko baliranje 2019.

Svetoivanjsko baliranje 2019.


Objavljeno: 05. 06. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Proslava Ivanja 2019.

Proslava Ivanja 2019.


Objavljeno: 05. 06. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...