10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13. i 2/18) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine...
Objavljeno: 03. 09. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Likovne mape za sve učenike Osnovne škole “Grigor Vitez”

Likovne mape za sve učenike Osnovne škole “Grigor Vitez”

Općina Sveti Ivan Žabno kupila je likovne mape za Osnovnu školu "Grigor Vitez" te Područne škole Cirkvena, Sveti Petar Čvrstec i Trema. Likovne mape dobit će...
Objavljeno: 27. 08. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Gotova prva faza vodovoda u Hrsovu

Gotova prva faza vodovoda u Hrsovu

Prva faza sekundarnog vodovoda u Hrsovu je gotova. Do sada je postavljeno preko 1300 metara vodovodne mreže na što će se moći priključiti oko 15 domaćinstava. U drugoj fazi postavit...
Objavljeno: 24. 08. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Prijavljen dječji vrtić

Prijavljen dječji vrtić

Dana 7. kolovoza 2018. godine Općina Sveti Ivan Žabno prijavila je izgradnju dječjeg vrtića na mjeru 07, operacija 7.4.1. Sektor-Dječji vrtić. Ovaj projekt izravno doprinosi stvaranju...
Objavljeno: 21. 08. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Priznanje Općini Sveti Ivan Žabno

Priznanje Općini Sveti Ivan Žabno

Institut za javne financije predstavio je 2.srpnja 2018. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno...
Objavljeno: 16. 07. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

OBAVIJEST JAVNOSTI

OBAVIJEST JAVNOSTI

O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POSTUPAK IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO   Sukladno...
Objavljeno: 11. 07. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Nabava komunalnih strojeva i opreme

Nabava komunalnih strojeva i opreme

11. lipnja 2018. - U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave proveden je javni poziv Ministarstva te su...
Objavljeno: 29. 06. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Modernizacija nerazvrstane ceste Trema Osuđevo - Gornje Selo

Modernizacija nerazvrstane ceste Trema Osuđevo - Gornje Selo

Prije nekoliko dana završeni su radovi na modernizaciji nerazvrstane ceste Trema Osuđevo - Gornje Selo. Radi se o nerazvrstanoj cesti dužine oko 1700 metara i ukupne vrijednosti preko...
Objavljeno: 28. 06. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13. i 2/18) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća Općine...
Objavljeno: 28. 06. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Započela rekonstrukcija županijske ceste Kuštani - Cirkvena - Praščevac

Započela rekonstrukcija županijske ceste Kuštani - Cirkvena - Praščevac

Zbog radova na cesti Kuštani – Cirkvena do kraja kolodvorske ulice i od vatrogasnog doma u Cirkveni do kraja županije odnosno do mjesta Praščevac promet će se odvijati otežano. Naime...
Objavljeno: 27. 06. 2018
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...