Gdje sam? Naslovnica OKP "PARK" d.o.o. Sakupljanje otpada

Sakupljanje otpadaKomunalni otpad sakuplja se jednom tjedno prema slijedećem rasporedu:

UTORAK – Trema-Budilovo, Trema-Dvorišće, Trema-Gornje-Selo, Trema-Grubiševo, Trema-Medačevo, Trema-Osuđevo, Trema-Prkos,Trema-Vražje Oko, Balogi, Bolteki, Bukovina,Bušići, Carevići, Crlenjaki, Čeredari, Damjani, Ervišci, Ferenčići, Grabrovec, Jakčini, Jambrušići, Kaniža, Kemenovići, Lalići, Plentaji, Purga, Rađe, Rumenjaki, Sveti Petar Čvrstec, Šebi, Škvorci, Štefanci, Štefanci-Ištoki, Vukoslav, Rašćani i Cepidlak

SRIJEDA – Novi Glog, Ulica Novi Glog, Cirkvensko Brdo, Kuštani, Kenđelovec, Markovac Križevački, Hrsovo, Ladinec, Benčakova ulica, Borička, Carova ulica, Donja ulica, Duga ulica, Đurekova, Gradišće, Grobljanska ulica, Kolodvorska ulicu, Ledine, Mlinarska ulica, Pavlička ulica, Predavčeva ulica, Pužarova ulica, Topljakova ulica, Trg slobode, Varoška ulica i Vinogradska ulica.

PETAK – Brezovljani, Predavec Križevački, Škrinjari, Bjelavine, Cvjetna ulica, Habijanci, Kolodvorska ulica, Križevačka ulica, Lanišće, Paromlinska ulica, Šofići, Trg Karla Lukaša, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica braće Radića, Ulica kralja Tomislava, Ulica Republika, Voćarska ulica i Zagrebačka ulica.

 

Interaktivna karta

GPS koordinate: 45° 56' 56" N
GPS koordinate: 16° 36' 36" E
Za prikaz klikni ovdje!

Kontakt informacije

Adresa: Trg Karla Lukaša 11
48214 Sveti Ivan Žabno
Tel: 048/211-032
Fax: 048/211-031
E-mail: info@osiz.hr

Facebook