Završeni radovi na asfaltiranju i uređenju

Završeni su radovi na asfaltiranju ulice Bjelavine, ulica iza pravoslavne crkve i kod Doma zdravlja.

Za ulicu Bjelavine i ulicu iza pravoslavne crkve sklopljena je suradnja sa tvrtkom Radnik d.o.o. Tvrta Radnik je pripremila podlogu dok je Općina Sveti Ivan Žabno financirala asfaltiranje. 

Za parkiralište kod Doma zdravlja je sklopljena suradnja sa Županijom jer sa lokalnom ordinacijom suradnja nije bila moguća. Tvrtka Radnik je pripremila podlogu a Županija je financirala asfaltiranje dok je propusne mostove napravilo komunalno poduzeće "PARK" 

Komunalno poduzeće "PARK" će još iskopati putne jarke i fiksirati bankine.

Objavljeno: 27. 09. 2017
Autor: Manuel Marković
 

  Galerija slika:

  Novosti i obavijesti - Sve