Javni poziv redovitim studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno

Javni poziv redovitim studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova željezničkog prijevoza.

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju redoviti studenti s područja Općine Sveti Ivan Žabno koji svakodnevno putuju sredstvima javnog željezničkog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta fakulteta i od mjesta fakulteta do mjesta prebivališta, a koji ne primaju studentsku stipendiju Općine Sveti Ivan Žabno. 

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta i kriterija za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog željezničkog prijevoza, studenti su prilikom prijave na ovaj Javni poziv dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno slijedeću dokumentaciju: 

  • čitko ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Općine Sveti Ivan Žabno www. osiz.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno,
  • potvrdu o redovitom upisu u akademsku godinu 2017/2018., izdanu od strane fakulteta na koji jestudent upisan, a u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza, presliku osobne iskaznice.

Zahtjevi sa traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48 214 Sveti Ivan Žabno. 

Objavljeno: 13. 09. 2017
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Zahtjev za sufinanciranje troskova prijevoza   (23.59 KB)
Javni poziv redovitim studentima za sufinanciranje troskova zeljeznickog prijevoza   (24.11 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve