Obavijest o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

OBAVIJEST

 

Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 3. sjednici održanoj 14. rujna 2017. godine donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci.

Do donošenja Odluke uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada vršilo je Općinsko komunalno poduzeće Park d.o.o.

 

Promjena u odnosu na dosadašnji odvoz otpada:

Svako domaćinstvo uz postojeću kantu za sakupljanje miješanog komunalnog otpada (kućno smeće) dobiva dvije besplatne narančaste vreće od 120 l za sakupljanje korisnog (reciklabilnog) otpada (papir, karton, plastična ambalaža, tetrapak, metalna ambalaža), prilikom prve podjele.

Kanta s kućnim otpadom odvozit će se 2 puta mjesečno, a narančasta vreća s korisnim otpadom jednom mjesečno.

Nakon što korisni otpad odložen u narančastoj vreći predate na odvoz, djelatnici Komunalnog poduzeća d.o.o. ostavit će Vam novu vreću u koju ćete i dalje odlagati navedeni korisni otpad.

 

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada ostaje nepromijenjena.

 

NAPOMENA:

Tijekom mjeseca listopada Komunalno poduzeće još će preuzimati miješani  komunalni otpad koji će se naći pokraj kanti (crne vreće i sl.).

Od 1.11.2017. godine preuzimat će se samo onaj miješani  komunalni otpad koji se nalazi u kanti, dok se za sav višak miješanog komunalnog otpada mora kupiti tipska zelena vreća s logotipom Komunalnog poduzeća.

Zelenu vreću za višak miješanog komunalnog otpada možete kupiti na blagajni poduzeća ili kod vozača prilikom odvoza otpada.

Cijena zelene vreće iznosi 10,85 kn, a obuhvaća sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada.

Ukoliko ćete pravilno sortirati koristan otpad putem besplatne narančaste vreće, za odlaganje kućnog otpada dovoljna će Vam biti sadašnja kanta te nećete imati potrebu za kupovanjem zelene vreće.

Objavljeno: 27. 09. 2017
Autor: Manuel Marković
 

  Galerija slika:

  Novosti i obavijesti - Sve