4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

IZVJEŠĆE SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

 

Dana 27. studenog 2017. godine održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno s početkom u 19,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sveti Ivan Žabno,

Na sjednici je bilo prisutno 13 članova Općinskog vijeća, a sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno gospodin Krešimir Habijanec.

Na dnevnom redu sjednice, koji je usvojen jednoglasno, bile su slijedeće točke:

 1. Proračun Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu s planovima razvojnih programa,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu,
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 5. Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 6. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 7. Program javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 9. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 10. Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 11. Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 12. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogo godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018.
 13. Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Sveti Ivan Žabno,
 14. Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ivan Žabno
 15. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2017. godinu,
 16. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu,
 17. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
 18. Prijedlog Općinskog vijeća za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci,
 19. Pitanja članova Općinskog vijeća.

Svi akti doneseni su jednoglasno

Svi doneseni opći akti bit će dostavljeni u zakonskom roku nadležnom tijelu radi nadzora zakonitosti, a nakon toga će biti objavljeni u „Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije“.

Objavljeno: 30. 11. 2017
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve