Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje 2017.-2022.godine

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje 2017. - 2022. godine održat će se u periodu od 13. rujna 2017. do 13 listopada 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje 2017. – 2022. godine bit će objavljen na službenim stranicama Općine Sveti Ivan Žabno (www.osiz.hr). Nacrt Plana u tiskanom obliku dostupan je svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati u postorijama Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno.Građani i udruge mogu svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida.Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja  se upisuju u knjigu primjedbi moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati  i na e-mail: blanka @osiz. hrili u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno s naznakom "Plan gospodarenja otpadom Općine Sveti Ivan Žabnoza razdoblje 2017.-2022.", najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 13. listopada 2017. godine, a moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime te adresu podnositelja.
Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

Objavljeno: 13. 09. 2017
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom na podrucju opcine sveti ivan zabno   (354.47 KB)
Plan gospodarenja otpadom opcine sveti ivan zabno za razdoblje 2017. -2022.   (1.74 MB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve