COVID-19 Obavijesti

COVID-19 Obavijesti


Objavljeno: 19. 03. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

PREVENTIVNE MJERE PRESTANKA IZRAVNOG RADA SA STRANKAMA

PREVENTIVNE MJERE PRESTANKA IZRAVNOG RADA SA STRANKAMA


Objavljeno: 17. 03. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Osposobljavanje > > Trema Dvorišće Vatrogasni dom

Osposobljavanje > > Trema Dvorišće Vatrogasni dom

OBAVIJEST       Obavještavamo mještane da OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO organizira u suradnji s Učilištem DMD Naturalis – ustanovom za obrazovanje odraslih iz Zagreba...
Objavljeno: 10. 03. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Otkazana prezentacija > >EU fondovi - prilike i mogućnosti za poduzetnike

Otkazana prezentacija > >EU fondovi - prilike i mogućnosti za poduzetnike

Poštovani,   prema preporuci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, zbog situacije s koronavirusom, događanje se odgađa do daljnjega.   Hvala na razumijevanju.
Objavljeno: 10. 03. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga

Javni natječaj za financiranje projekat i programa udruga u okviru javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno za 2020. godinu. Dokumentaciju preuzmite ovdje.  ...
Objavljeno: 03. 02. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno objavilo je 23.01.2020. godine Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine...
Objavljeno: 23. 01. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Osposobljavanje za rukovanje pesticidima i stručno osposobljavanje u poljoprivredi

Osposobljavanje za rukovanje pesticidima i stručno osposobljavanje u poljoprivredi

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (Narodne novine br. 14/14) te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12) svi...
Objavljeno: 23. 01. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj...
Objavljeno: 08. 01. 2020
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...
 

Grb i zastava

Grb i zastava

Grb i zastava Općine Sveti Ivan Žabno Pozadinska boja je zelena što je geografsko obilježje ovoga kraja i općine. Simbolika zelene boje predstavlja lojalnost, sreću i nadu. Grb se...
Objavljeno: 30. 12. 2019
Autor: Manuel Marković
Saznajte više...