Preuzmite dokument
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2017.   (13.64 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (13.91 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.92 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu odrzavanja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.96 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017.   (14.46 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017.   (14.45 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava sumskog doprinosa u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2017.   (13.61 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017.   (13.66 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2017.   (13.76 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2017.   (13.68 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 31. lipnja 2018   (14.06 KB)
Zakljucak o usvajanju analize stanja sustava civilne zastite na podrucju opcine sveti ivan zabno za 2018.   (13.73 KB)
Zakljucak o usvajanju plana razvoja sustava civilne zastite na podrucju opcine sveti ivan zabno za 2019.   (13.64 KB)
 
  Zaključci i izvješća - Sve