Preuzmite dokument
Program o izmjenama programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2017.   (15.33 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u kulturi u 2017.   (13.76 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2017. godini   (13.85 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2017.   (13.57 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.77 KB)
Program o izmjeni programa utroska sredstava sumskog doprinosa za 2017.   (13.63 KB)
Plan o izmjenama plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017.   (15.73 KB)
Rjesenje o imenovanju predsjednika i clanova odbora za dodjelu javnih priznanja   (17.28 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2018.   (14.8 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2017.   (15.83 KB)
Program utroska sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodisnjeg zakupa poljoprivrednog zemljista za 2018.   (17.93 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2018.   (13.63 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (14.27 KB)
Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2018.   (17.58 KB)
Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (18.02 KB)
Program javnih potreba u kulturi u 2018.   (16.28 KB)
Program javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018.   (15.88 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2018.   (15.87 KB)
 
  Ostali dokumenti - Sve