Predstavljanje aktualnih natječaja

Općina Sveti Ivan Žabno u suradnji sa Euro Grant Konzalting tvrtkom je dogovorila predstavljanje odnosno prezentaciju aktualnih natječaja.

Prezentacija će se održati dana 15.02.2018. godine u 10:00h u prostorijama Općine.

Molimo da svoj dolazak prijavite na mail; manuel.markovic@osiz.hr ili broj 048/211-010

 

 

Radi se o sljedećim natječajima:

IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP-a

Cilj poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

 • Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Ukupan iznos na raspolaganju: 200.000.000,00 HRK
 • Visina potpore po korisniku: od 750.000,00 HRK do 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

 • Regionalne potpore – dodjeljuju se za početno ulaganje te iznose 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
 • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – do 50%
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima - do 50%
 • Potpore za usavršavanje - za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova, odnosno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova.
 • Potpore male vrijednosti (de minimis) – do 50%
 • Korisnici potpora su: mikro, mala i srednja poduzeća, koja obuhvaćaju sljedeće sektore NKD-a
 • C Prerađivačka industrija
 • J Informacije i komunikacije

 

 

UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I SLIČNE NORME)

Cilj poziva: Potaknuti male i srednje poduzetnike na dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca , posebno u područjima poboljšanja

kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava , uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

 

PODMJERA 6.2.  „POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA"

Prihvatljivi prijavitelji su: poljoprivredna gospodarstva koja su registrirana kao OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.

Prihvatljivi sektori su:

sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: - usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima - usluge u društvenim djelatnostima - intelektualne usluge
sektor turizma u ruralnom području
sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Cilj Poziva je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos na raspolaganju prijaviteljima: 187.787.500,00 kuna

Objavljeno: 07. 02. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve