Javni poziv

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja  nerazvrstanih cesta u katastarskoj općini Sveti Ivan Žabno 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama  koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskoj općini Sveti Ivan Žabno

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GEA NOVA d.o.o., Ulica Petra Preradovića 4, po ovlaštenom inženjeru geodezije Zoranu Posinković mag.ing.geod.et.geoinf., broj ovlaštenja GEO 1113

Općina Sveti Ivan Žabno će obilježiti granice zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granice budu ispravno stabilizirana I obilježene.

Nositelj prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborate izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih javnih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 20.02.2018. godine, u vremenu od 09.00 do 11.00 sati, u prostorijama tvrtke GEA NOVA d.o.o., Križevci, Ulica Petra Preradovića 4. Rok trajanja uvida i eventualnog podošenja primjedbi je 8 dana od datuma početka uvida.

Objavljeno: 08. 02. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Javni poziv za nerazvrstane ceste k.o sveti ivan zabno   (363.73 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve