Obavijest o provođenju tretmana sustavne preventivne deratizacije

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA

 

OBAVIJEST  O TROVANJU ŠTAKORA !

 

Djelatnici tvrtke Sanitacije d.o.o., Koprivnica provest će uništavanje štakora na području

OPĆINE SV.  IVAN  ŽABNO

Trovanje štakora provest će se izlaganjem zatrovanih meka djelatne tvari BROMADIOLON, za koji je antidot vitamin K-1, na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štakori (podrum, dvorište i eventualno tavan) .

Ako štakori pojedu sve izložene otrovne meke, molimo Vas da odmah nazovete Sanitaciju d.o.o. Koprivnica, na telefon 048/622-670 radnim  danom   od 8-15 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štakora, a uz to izbjegle eventualne nezgode, stanovnici se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka :

Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štakora, tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke
Odstraniti iz podruma i dvorišta smeće a osobito otpatke hrane
Za čitavo vrijeme trajanje deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore
Skloniti sve životinje i kućne ljubimce na sigurna mjesta gdje ne mogu doći do otrovnih meka
Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce !
U slučaju gutanja otrova, odmah se javiti najbližoj zdravstvenoj ustanovi !

 

Pozivaju se građani da se u cijelosti gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

 

Izlaganje otrova za štakore obavit će se dana :

 

Od 03.04.  do 10.04.2019. godine

Objavljeno: 28. 03. 2019
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve