BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije, na sjednici održanoj 4. travnja 2019. donijelo je

 

 

RJEŠENJE

o odredivanju biračkih mjesta

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

Na području Općine SVETI IVAN ŽABNO određuju se biračka mjesta

OEP-6

Biračko mjesto broj 1.

BREZOVLJANI

DRUŠTVENI DOM BREZOVLJANI, BREZOVLJANI 121 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BREZOVLJANI: BREZOVLJANI

Biračko mjesto broj  2.

CEPIDLAK

VATROGASNI DOM CEPIDLAK, CEPIDLAK 130 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

CEPIDLAK, CEPIDLAK

Biračko mjesto broj  3.

CIRKVENA

DOM KULTURE CIRKVENA, TRG SLOBODE 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

CIRKVENA: BENČAKOVA ULICA, BORIČKA ULICA, CAROVA ULICA, DONJA ULICA, DUGA ULICA, ĐUREKOVA ULICA, GRADIŠĆE, GROBLJANSKA ULICA, KOLODVORSKA ULICA, LEDINE, MLINARSKA ULICA, PAVLIĆEVA ULICA, PREDAVĆEVA ULICA, PUŽAROVA ULICA, SELIŠĆE, TOPLJAKOVA ULICA, TRG SLOBODE, VAROŠKA ULICA, VINOGRADSKA ULICA

Biračko mjesto broj  4.

HRSOVO

VATROGASNI DOM HRSOVO, HRSOVO 69 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

HRSOVO. HRSOVO

Biračko mjesto broj  5.

KENĐELOVEC

DRUŠTVENI DOM KENĐELOVEC, KENĐELOVEC 93 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

KENĐELOVEC: KENĐELOVEC

Biračko mjesto broj  6.

LADINEC

VATROGASNI DOM LADINEC, LADINEC 28 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

KUŠTANI: KUŠTANI, LADINEC. LADINEC

Biračko mjesto broj  7.

MARKOVAC KRIŽEVAČKI

DRUŠTVENI DOM MARKOVAC KRIŽEVAČKI, MARKOVAC KRIŽEVAČKI 21 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

MARKOVAC KRIŽEVAČKI: MARKOVAC KRIŽEVAČKI

Biračko mjesto broj  8.

NOVI GLOG

VATROGASNI DOM NOVI GLOG, NOVI GLOG 34 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BRDO CIRKVENSKO: BRDO CIRKVENSKO, CIRKVENA: ULICA NOVI GLOG, NOVI GLOG: NOVI GLOG

Biračko mjesto broj 9.

RAŠĆANI

KUĆA LASIĆ STJEPANA, RAŠĆANI 24

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

RAŠĆANI: KRIŽNO DRVO, RAŠĆANI

Biračko mjesto broj 10.

SVETI IVAN ŽABNO

KINO SALA, TRG KARLA LUKAŠA 1 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PREDAVEC KRIŽEVAČKi: PREDAVEC KRIŽEVAČKI, SVETI IVAN ŽABNO: KOLODVORSKA ULICA, PAROMLINSKA ULICA, ULICA BRACE RADICA, ULICA REPUBLIKA

Biračko mjesto broj  11 .

SVETI IVAN ŽABNO

• OPĆINSKA VIJEĆNICA, TRG KARLA LUKAŠA 11 na kojem će glasovati birači S prebivalištem u

SVETI IVAN ŽABNO: BJELAVINA, CVJETNA ULICA, HABIJANEC, KRIŽEVAČKA ULICA, LANIŠĆE, ŠOFIĆI, TRG KARLA

LUKAŠA, ULICA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, VOĆARSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA

Biračko mjesto broj 1 2.

SVETI PETAR ČVRSTEC

PODRUČNA ŠKOLA ”GRIGOR VITEZ”, PURGA 53 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

SVETI PETAR ČVRSTEC: BALOGI, BOLTEKI, BUKOVINA, BUŠIĆI, CAREVIĆI, CRLENJAKI, ČEREDARI, ERVIŠCI,

FERENČIĆI, GORNJA PURGA, JAKČINI, JAMBRUŠIĆI, KANIŽA, KEMENOVIĆI, LALIĆI, PLENTAJI, PURGA, RAĐE, ŠEBI, ŠKVORCI, VUKOSLAV 2

Biračko mjesto broj 1 3.

SVETI PETAR ČVRSTEC

KUĆA MAKSIĆ NIKE, ŠTEFANCI-IŠTOKI 11

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

SVETI PETAR ČVRSTEC: DAMJANI, GAJ, GRABROVEC, RUMENJAKI, STARO BRDO, ŠTEFANCI-IŠTOKI

Biračko mjesto broj 14.

ŠKRINJARI

KUĆA BELOŠEVIĆ VLADIMIRA, ŠKRINJARI 102

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

ŠKRINJARI: BRDO, ŠKRINJARI

Biračko mjesto broj 1 5.

TREMA

VATROGASNI DOM TREMA - BUDILOVO, BUDILOVO 68 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

TREMA. BUDILOVO, PRKOS

Biračko mjesto broj  16.

TREMA

VATROGASNI DOM TREMA - DVORIŠĆE, DVORIŠĆE 112 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

TREMA. DVORIŠĆE, VRAŽJE OKO

Biračko mjesto broj 17.                                                         

TREMA

DRUŠTVENI DOM TREMA - GORNJE SELO, GORNJE SELO 55

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

TREMA: GORNJE SELO, OSUĐEVO

Biračko mjesto broj 18.                                                        

TREMA

PODRUČNA ŠKOLA ”GRIGOR VITEZ”, GRUBIŠEVO 17 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

TREMA. GRUBIŠEVO, MEDAČEVO

Objavljeno: 09. 04. 2019
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve