Prijavljen dječji vrtić

Dana 7. kolovoza 2018. godine Općina Sveti Ivan Žabno prijavila je izgradnju dječjeg vrtića na mjeru 07, operacija 7.4.1. Sektor-Dječji vrtić.

Ovaj projekt izravno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta. Ustanova koja će biti osnovana obavljati će djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbiti o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 3 godine život do polaska u osnovnu školu.

Polaznici dječjeg vrtića biti će raspoređeni u tri vrtiće skupine, sveukupno 60-tak djece.

Izgradnja dječjeg vrtića i osnivanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje podiže se dodatna vrijednost. Roditelji i lokalno stanovništvo u svom mjestu dobivaju novu uslugu čime se podiže razina kvalitete življenja u ruralnom području.

Projekt je vrijedan preko 7.5 milijuna kuna.

Objavljeno: 21. 08. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve