PREZENTACIJA MOGUĆNOSTI OSIGURANJA USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJA

Dana 07. ožujka održati će se prezentacija u općinskog vijećnici sa početkom u 19:00 sati. Ukoliko će broj ljudi biti veći od planiranoga, prezentacija će se onda odražati u kino sali. 

Alpha broker d.o.o. društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju osnovano 2018. godine.

Sjedište tvrtke je u Zagrebu, trenutno zapošljava dva licencirana brokera sa dugogodišnjim iskustvom u industriji osiguranja.

Prezentacija će biti usmjerena na osiguranje usjeva, životinja i biljaka, odnosno na pod mjeru 17.1 ruralnog razvoja.  Sufinanciranje u iznosu od 70% troškova premije osiguranja. Agencija za plaćanje u poljoprivredi izravno uplaćuje sufinancirani iznos premije osiguravatelju. Maksimalni iznos za korisnika subvencije iznosi 75.000 EUR u jednoj godini. Zahtjevi za sufinanciranje zaprimaju se tijekom cijele godine. U trenutku podnošenja zahtjeva poljoprivrednik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika.

 

U 2017. godini štete na usjevima i nasadima iznosile su 1,7 milijardi kuna. 95% poljoprivrednika je ne osigurano.

Objavljeno: 28. 02. 2019
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve