Poziv na Javni uvid-Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Sukladno članku 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) Općina Sveti Ivan Žabno izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Ivan Žabno (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti radnim danom od 13. lipnja 2018. godine do 27. lipnja 2018. godine od 08,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11. Prijedlog Programa objavljen je i na web stranici Općine Sveti Ivan Žabno www.osiz.hr.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime i prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju Općini Sveti Ivan Žabno zaključno sa 27. lipnjem 2018. godine. Prijedlogom Programa nisu predviđene površine za prodaju, no svaka zainteresirana osoba može podnijeti prigovor sa zahtjevom da se određene nekretnine Programom predvide za prodaju.

Objavljeno: 13. 06. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljistem   (15.07 KB)
Popis cestica   (210.5 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve