Osposobljavanje za rukovanje pesticidima i stručno osposobljavanje u poljoprivredi

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (Narodne novine br. 14/14) te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12) svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici morali su završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine radi stjecanja i obnavljanja odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti. Naravno tu postoje i poljoprivrednici koji su naknadno krenuli raditi pa se još uvijek može polagati osnovni modul. Ali nakon 5 godina od polaganja obavezno je obnoviti karticu, znači najkasnije do 26.11.2020. svi moraju imati obnovljene kartice.

 

Cijena:

Izobrazba za profesionalne korisnike: 290,00 HRK + 50,00 HRK polaganje ispita + 30,00 HRK iskaznica

UKUPNO: 370,00 HRK

Dopunska izobrazba 70,00 HRK + 50,00 HRK polaganje ispita + 30,00 HRK iskaznica

UKUPNO: 150,00 HRK

 

Termini održavanja:

1. Termin 31.01.2020. u vremenu od 16:00 do 21:00 u vatrogasnom domu u Svetom Ivanu Žabnu, Trg Karla Lukaša 11, 48214 Sveti Ivan Žabno.

Ovaj termin se odnosi na mjesta: Brdo Cirkvensko, Brezovljani, Cirkvena, Hrsovo, Kenđelovec, Kuštani, Markovac Križevački, Novi Glog, Predavac Križevački, Sveti Ivan Žabno i Škrinjari

 

2. Termin 01.02.2020. u vremenu od 09:00 do 14:00 u vatrogasnom domu Trema Dvorišće, Trema Dvorišće 112, 48214 Sveti Ivan Žabno.

Ovaj termin se odnosi na mjesta: Trema, Sveti Petar Čvrstec, Rašćani, Cepidlak, Štefanci – Ištoki, Rumenjaki, Grabrovec, Čeredari, Bušići, Balogi, Ferenčići, Jambrušići, Ervišci, Carevići, Jakčini, Vukoslav i Crlenjaki.

 

 

Potrebna dokumentacija za osposobljavanje:

Kopija osobne iskaznice,
kopija radne knjižice ili dokaz o završenoj osnovnoj školi

 

Informacije na broj 099 456 3598, Brkanac Matija, DMD Naturalis d.o.o. ili

099/2302009 Manuel Marković, zamjenik općinskog načelnika Općine Sveti Ivan Žabno

Objavljeno: 23. 01. 2020
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve