Odobreno financiranje projekta aglomeracije Sveti Ivan Žabno vrijednog 58,6 milijuna kuna

Odobreno je financiranje najvećeg i najskupljeg projekta vodno-komunalne infrastrukture u povijesti Općine Sveti Ivan Žabno „Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarne otpadne vode Aglomeracije Sveti Ivan Žabno – Faza 1 i Faza 2“ bespovratnim financijskim doprinosom iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026.

Vrijednost projekta iznosi 58,6 milijuna kuna, a od toga iz Mehanizma za oporavak i otpornost stiže 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava, i to 10% ukupno prihvatljivih izdataka iz sredstava Hrvatskih voda, i 10% iznosa prihvatljivih izdataka iz proračuna Općine Sveti Ivan Žabno.

Ovim projektom izgraditi će se kanalizacijska mreža u dužini 21,4 km sa 5 crpnih stanica, a priključak na odvodnju dobiti će 460 kućanstava.

Sljedeći korak je potpis ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava i  provođenje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.

Objavljeno: 06. 10. 2022
Autor: Kristina Matuško
 
  Novosti i obavijesti - Sve