Obilježavanje Dana planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travnja svake godine kako bi se jačala svijest ljudi o važnosti očuvanja prirodnog okoliša. Različitim događanjima i akcijama nastoji se skrenuti pozornost ljudi na opasnosti koje prijete očuvanju života na Zemlji.

Općina Sveti Ivan Žabno priključila se ove godine obilježavanju Dana planeta Zemlje uklanjanjem nepropisno odbačenog otpada na području Općine Sveti Ivan Žabno. Akciju je organizirala Općina Sveti Ivan Žabno, a logistička potpora bilo je Općinsko komunalno poduzeće PARK. Sudionici su se sakupljali na četiri punkta, a akciji se priključilo šezdeset volontera. Čistilo se na području Svetog Ivana Žabna, Cirkvene, Svetog Petra Čvrsteca i Treme.

Sudionici akcije: Općina Sveti Ivan Žabno, Općinsko komunalno poduzeće PARK, Dječji vrtić Žabac, Udruga žena Graničarke, Udruga „Hrvatska žena“ Sveti Ivan Žabno, ŠK „Stari Graničar“ Cirkvena, ŠK „Tomislav-Goran“ Sveti Ivan Žabno, KUD „Tomislav“ Sveti Ivan Žabno, KUD „Stari Graničar“ Cirkvena, NK „Tomislav-Radnik“ Sveti Ivan Žabno, NK „Čvrstec“, LD „Srnjak“ Sveti Petar Čvrstec, LD „Golub“ Sveti Ivan Žabno, LD „ZEC“ Sveti Ivan Žabno, DVD Brezovljani, DVD Cirkvena, DVD Hrsovo, DVD Sveti Ivan Žabno, DVD Sveti Petar Čvrstec, DVD Trema Budilovo i DVD Trema Dvorišće.

Veliko hvala svima!

Apeliramo na mještane da ne zagađuju prirodu odlaganjem smeća na mjestima koja nisu za to predviđena.

Objavljeno: 22. 04. 2023
Autor: Kristina Matuško
 

  Galerija slika:

  Novosti i obavijesti - Sve