Godišnji plan natječaj za financiranje programa i projekta udruga

Općina Sveti Ivan Žabno raspisati će Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od iteresa za opće dobro iz Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu

Objavljeno: 02. 01. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Godisnji plan natjecaja za financiranje programa i projekata udruga iz proracuna opcine sveti ivan zabno za 2018. god.   (493.32 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve