9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 10/13. i 2/18) i članka 74. Poslovnika Općinskog vijeća

Općine Sveti Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije» broj 12/09, 6/13. i 2/18), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno za dan

 

2 . srpnja 2018. godine ( ponedjeljak) u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Općinska vijećnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći
                                                              

 

                                                  D N E V N I   R E D
 

1. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Sveti Ivan Žabno,

Objavljeno: 28. 06. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Preuzmite dokument
Dnevni red   (21.13 KB)
 
  Novosti i obavijesti - Sve