8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

30 . svibnja 2018. godine ( srijeda) u 18,30 sati.
Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Općinska vijećnica.
 

DNEVNI RED

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2017. godinu,
 2. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 3. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 6. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 7. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini.
 8. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ivan Žabno za 2018. godinu,
 9. Program o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 10. Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 11. Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 12. Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 13. Program o izmjeniPrograma javnih potreba u sportu na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 14. Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 15. Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 16. Program o izmjenama Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 17. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 18. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 19. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ivan Žabno,
 20. Obavijest o prijedlogu MUP-a za financiranjem električnih priključaka za kamere za nadzor brzine na dionici državne ceste D-28,
 21. Pitanja članova Općinskog vijeća.
Objavljeno: 30. 05. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve