7. sjednica Općinskog vijeća Općine Sveti Ivan Žabno

28 . ožujka 2018. godine ( srijeda) u  19,00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, Općinska vijećnica.


                                                               D N E V N I   R E D

 

 1. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju,
 2. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 3. Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2018. godini,
 4. Izvješće o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 5. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta,
 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 8. Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknada iz postupka ozakonjenja  nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2017. godini,
 9. Izvješće o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017. godine na području Općine Sveti Ivan Žabno,
 10. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine,
 11. Izvješće Gradskog muzeja Križevci o izvršenom programu (arheološka izložba“Multikulturalni aspekt neolitičkog nalazišta  Brezovljani“),
 12. Zaključak o prijedlogu promjene i izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o.,
 13. Pitanja članova Općinskog vijeća.
Objavljeno: 23. 03. 2018
Autor: Manuel Marković
 
  Novosti i obavijesti - Sve