Preuzmite dokument
Zakljucci-o-usvajanju-izvjesca-udruga-14   (17.5 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje   (14.03 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-komunalne-infrastrukture   (14.04 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom   (14.04 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika-od-1-sijecnja-do-30-lipnja-2014   (13.58 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika-od-1-srpnja-do-31-prosinca-2014   (13.6 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-revizije-gospodarenja-otpadom   (13.8 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-revizije-poduzetnickih-zona   (13.87 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-obavljenoj-reviziji   (13.91 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (14.07 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (143.88 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016oo   (13.79 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (13.83 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016oo   (13.83 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom-za-2015   (14.09 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedenim-aktivnostima-gospodarenja-otpadom-tijekom-2016   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedenim-aktivnostima-gospodarenja-otpadom-tijekom-2016oo   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-od-1-sijenja-do-30-lipnja-2014   (13.65 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-od-1-srpnja-do-31-prosinca-2015   (13.73 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-opine-sveti-ivan-abno   (15.02 KB)
Zakljucak-o-davanju-pozitivnog-misljenja-na-trece-izmjene-i-dopune-prostornog-plana-zupanije   (13.86 KB)
Zakljucak-o-prihvacanju-plana-podjele-komunalnog-poduzeca-doo   (16.05 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje   (13.98 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje-u-2012   (13.89 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-2012   (13.81 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-komunalne-infrastrukture   (13.95 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom   (13.84 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom-2013   (13.9 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-nacelnika-srpanj-prosinac-2012   (13.88 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-revizije   (13.74 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-plana-zastite-od-pozara   (13.88 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija   (14.03 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-stanovnistva-materijalnih-i-kulturnih-dobara   (14.17 KB)
 
  Zaključci i izvješća - Sve