Izvješća od siječnja 2020. godine do 31.12.2020.

  Preuzmite dokument
Izvjesce o izvrsenju programa gradenja komunalne infrastrukture na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019. godini   (14.57 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (23.11 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019. godini   (12.45 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u sportu na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (21.2 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknada iz postupka ozakonjenja u 2019.   (20.78 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (22.09 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa utroska sumskog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (19.54 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (19.62 KB)
Izvjesce o lokacijama i kolicinama odbacenog otpada te troskovima uklanjanja odbacenog otpada u 2019.   (15.35 KB)
Izvjesce o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (21.15 KB)
Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uredivanje i odrzavanje poljoprivrednih rudina u 2019.   (45.5 KB)
Izvjesce o provedbi plana gospodarenja otpadom tijekom 2019.   (43.64 KB)
Izvjesce o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno 01.07.2019. - 31.12.2019.   (16.18 KB)
Izvjesce o utrosku sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (21.38 KB)
Izvjesce o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (22.11 KB)
Izvjesce o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2019.   (20.02 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru   (208.37 KB)
Zakljucak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika   (200.69 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru   (208.37 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2020   (13.21 KB)
Izvjesce o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno 1.-6. mjesec   (18.04 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2020   (13.21 KB)
Izvjesce o stanju u prostoru opcine sveti ivan zabno 2016-2019   (7.28 MB)
 

Zaključci od siječnja 2020. godine do 31.12.2022.

  Preuzmite dokument
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom iii. tromjeseccja 2019.   (13.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2019.   (12.49 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o primjeni agrotehnickih mjera i mjera za uredivanje poljoprivrednih rudina   (5.3 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.67 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu odrzavanja komunalne infrastrukture u 2019.   (12.67 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o provedbi plana gospodarenja otpadom tijekom 2019.   (13.03 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019   (13.09 KB)
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2019.   (12.48 KB)
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom 2019.   (12.34 KB)
Zakljucak o stanju sigurnosti tijekom iii. tromjesecja 2019.   (13.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019.   (12.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2019.   (12.48 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2019.   (12.59 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2019.   (5.29 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2019.   (12.62 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (12.84 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava sumskog doprinosa u 2019.   (12.54 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2019.   (12.5 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o lokacijama i kolicinama odbacenog otpada   (5.67 KB)
 

 

Zaključci od siječnja 2019. godine do 31.12.2019.

  Preuzmite dokument
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (14.16 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2018   (13.72 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2018   (13.69 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018   (14.47 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2018   (13.78 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.97 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o stanju sigurnosti na podrucju opcine sveti ivan zabno tijekom 2018.   (13.58 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2018.   (13.96 KB)
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2018   (13.82 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018 (2)   (13.73 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018 (1)   (13.78 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2018   (13.82 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2018   (13.87 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2019   (12.67 KB)
 

 

Zaključci od siječnja 2018. do 31.12.2018. godine

  Preuzmite dokument
Zakljucak o utrosku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2017.   (13.64 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja   (13.91 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu gradnje i uredaja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.92 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o programu odrzavanja komunalne infrastrukture u 2017.   (13.96 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o provedenim aktivnostima gospodarenja otpadom tijekom 2017.   (14.46 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika od 1. srpnja 2017. do 31. prosinca 2017.   (14.45 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava sumskog doprinosa u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2017.   (13.61 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017.   (13.66 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u kulturi u 2017.   (13.63 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u sportu u 2017.   (13.76 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o izvrsenju programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2017.   (13.68 KB)
Zakljucak o usvajanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika opcine sveti ivan zabno za razdoblje od 1. sijecnja do 31. lipnja 2018   (14.06 KB)
Zakljucak o usvajanju analize stanja sustava civilne zastite na podrucju opcine sveti ivan zabno za 2018.   (13.73 KB)
Zakljucak o usvajanju plana razvoja sustava civilne zastite na podrucju opcine sveti ivan zabno za 2019.   (13.64 KB)
 

 

 

 

Zaključci do lipnja 2017.

  Preuzmite dokument
Zakljucci-o-usvajanju-izvjesca-udruga-14   (17.5 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje   (14.03 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-komunalne-infrastrukture   (14.04 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom   (14.04 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika-od-1-sijecnja-do-30-lipnja-2014   (13.58 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-opcinskog-nacelnika-od-1-srpnja-do-31-prosinca-2014   (13.6 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-revizije-gospodarenja-otpadom   (13.8 KB)
9-zakljucak-o-usvajanju-revizije-poduzetnickih-zona   (13.87 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-obavljenoj-reviziji   (13.91 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (14.07 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (143.88 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-gradnje-i-ureaja-komunalne-infrastrukture-u-2016oo   (13.79 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2015   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016   (13.83 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-programu-odravanja-komunalne-infrastrukture-u-2016oo   (13.83 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom-za-2015   (14.09 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedenim-aktivnostima-gospodarenja-otpadom-tijekom-2016   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-provedenim-aktivnostima-gospodarenja-otpadom-tijekom-2016oo   (14.13 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-od-1-sijenja-do-30-lipnja-2014   (13.65 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-od-1-srpnja-do-31-prosinca-2015   (13.73 KB)
Zakljuak-o-usvajanju-izvjea-o-radu-opinskog-naelnika-opine-sveti-ivan-abno   (15.02 KB)
Zakljucak-o-davanju-pozitivnog-misljenja-na-trece-izmjene-i-dopune-prostornog-plana-zupanije   (13.86 KB)
Zakljucak-o-prihvacanju-plana-podjele-komunalnog-poduzeca-doo   (16.05 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje   (13.98 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-gradnje-u-2012   (13.89 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-2012   (13.81 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-programu-odrzavanja-komunalne-infrastrukture   (13.95 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom   (13.84 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-provedbi-plana-gospodarenja-otpadom-2013   (13.9 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-o-radu-nacelnika-srpanj-prosinac-2012   (13.88 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-izvjesca-revizije   (13.74 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-plana-zastite-od-pozara   (13.88 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija   (14.03 KB)
Zakljucak-o-usvajanju-procjene-ugrozenosti-stanovnistva-materijalnih-i-kulturnih-dobara   (14.17 KB)