Preuzmite dokument
Program javnih potreba u predskolskom odgoju na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2022.   (15.8 KB)
Program javnih potreba u osnovnom skolstvu u 2022.   (35.5 KB)
Program javnih potreba u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2022.   (17.16 KB)
Program odrzavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini   (21.14 KB)
Program utroska sredstava vodnog doprinosa na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2022.   (13.52 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljista u 2022.   (13.78 KB)
Program gradenja komunalne infrastrukture u 2022. godini   (22.3 KB)
Program o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2022.   (13.89 KB)
Program utroska sredstava sumskog doprinosa za 2022.   (13.3 KB)
Program javnih potreba u sportu u 2022.   (15.61 KB)
Program utroska sredstava od zakupa, dugogodisnjeg zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljista u 2022.   (15.41 KB)
Program javnih potreba u protupozarnoj i civilnoj zastiti u 2022.   (14.13 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava vodnog doprinosa u 2021.   (12.99 KB)
Program o izmjenama programa u kulturi na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2021.   (13.35 KB)
Program o izmjenama programa utroska sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljista vl. rh u 2021.   (13.51 KB)
Program o izmjenama programa gradenja komunalne infrastrukture u 2021.   (20.6 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u predskolskom odgoju u 2021.   (13.64 KB)
Program o izmjenama programa odrzavanja komunalne infrastrukture u 2021.   (13.58 KB)
Program o izmjenama programa javnih potreba u osnovnom skolstvu na podrucju opcine sveti ivan zabno u 2021. godini   (5.58 KB)
Program o izmjeni programa o namjenskom koristenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada u 2021.   (13.05 KB)
 
  Ostali dokumenti - Sve